Boken, som publicerades första gången 1972 (postumt), beskriver experiment med användning av hallucinogena droger som en väg till ny kunskap. Under ett dussin experiment med hasch och opium förde Benjamin och hans vänner anteckningar om upplevelser, händelser, tankar och repliker under berusningen.

Isabelle Ståhl
Isabelle Ståhl

Isabelle Ståhl undersöker i sitt avhandlingsprojekt självförsök med psykedeliska droger i Tyskland under 1920-talet. Hon utgår från Walter Benjamins beskrivningar av sina erfarenheter. Mer om Ståhls forskning.

Boken, i svensk översättning av Linnéa Deurell, utkommer nu på Ellerströms förlag.