Institutionen gratulerar följande personer:

  • Johan Klingborg, doktorand i litteraturvetenskap
  • Daria Skjoldager-Nielsen, doktorand i teatervetenskap
  • Anna Thörnell, doktorand i litteraturvetenskap
  • Marc Antoine Vumilia Muhindo, masterstudent i teatervetenskap

Humanistiska fakultetens hemsida