Joakim Tillman
Joakim Tillman, professor i musikvetenskap.

Joakim Tillman är lärare i musikvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik där han bland annat undervisar i musikhistoria, filmmusik och datorspelsmusik. Han har forskat om postmodernism i nutida svensk konstmusik, Wagnerinfluenser och Wagnerreception i Sverige kring sekelskiftet 1900 samt om Hugo Alfvéns orkestermusik.

Disputerade vid Stockholms universitet

Joakim Tillman disputerade vid Stockholms universitet 1995 på avhandlingen Ingvar Lidholm och tolvtonstekniken: Analytiska och historiska perspektiv på Ingvar Lidholms musik från 1950-talet.

Hans nuvarande forskning är inriktad på filmmusik med publicerade artiklar om John Williams och Hans Zimmer.