Konsthistorisk tidskrift nummer 4, 2019
Konsthistorisk tidskrift nummer 4, 2019

Tidskriften är en av tjugotalet konstvetenskapliga tidskrifter i världen som har fått denna ranking, och den enda i Norden.

Bildad vid Konstvetenskapliga institutionen

Konsthistorisk tidskrift ges ut av Konsthistoriska sällskapet, som bildades 1914. Tidskriften startades vid dåvarande Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms högskola (nu Stockholms universitet). Tidskriften ges ut fyra gånger per år, och trycks och distribueras av det brittiska förlaget Taylor & Francis.

Till hemsidan för Konsthistorisk tidskrift och Konsthistoriska sällskapet.

Jessica Sjöholm Skrubbe, docent i konstvetenskap vid institutionen, är huvudredaktör för Konsthistorisk tidskrift. Övriga konstvetare från institutionen i redaktionsrådet är Andrea KollnitzFredrik Krohn Andersson, och Elin G. Håkansson.

Om den norska databasen för statistik om högre utbildning

I Norge används en databas som samlar publiceringskanaler för att säkerställa att forskares skrifter är publicerade enligt god vetenskaplig praxis. Kanalerna sorteras i olika nivåer av vetenskaplighet: 0, 1, och 2. Nivå 2 visar att kanalen är av internationellt hög klass när det gäller granskning av publicerade artiklar och böcker, och urvalet utgör de översta 20 procenten av den totala mängden kanaler.

Läs gärna mer om Norska listan på Stockholms universitets sida om mätverktyg för bibliometri.

Till norska registret över vetenskapliga publiceringskanaler.