Krzysztof Bak forskare litteraturvetenskap

Han är sedan tidigare professor vid Uniwersytet Jagielloński i Kraków, där han också tjänstgör.

Krzysztof Bak forskar på Birgitta Trotzigs författarskap. Han undersöker särskilt de betydelser hennes texter alstrar i dialog med den samlade kristna traditionen. Han har tidigare också forskat på litteratur och myter, intertextuell hermeneutik och svensk romantik.

Årets lärare 2007

Krzysztof Bak fördelar sin arbetstid, både som forskare och lärare, vid universitetet i Krakow och Stockholms universitet. Han har undervisat på alla nivåer i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. 2007 utsågs han till Årets lärare vid Stockholms universitet.

Mer om Krzysztof Baks forskning