Krzysztof Bak forskare litteraturvetenskap

Krzysztof Bak forskar på Birgitta Trotzigs författarskap, särskilt undersöker han de betydelser Trotzigs texter alstrar i dialog med den samlade kristna traditionen. Han har tidigare också forskat på litteratur och myter, intertextuell hermeneutik och svensk romantik.

Krzysztof Bak fördelar sin arbetstid, både som forskare och lärare, vid de båda lärosätena. 2007 utsågs han till Årets lärare vid Stockholms universitet.