Ulf Olsson, professor i litteraturvetenskap. Foto: Björn Dalin
Ulf Olsson, professor i litteraturvetenskap. Foto: Björn Dalin

I april 1970 möttes jazztrumpetaren Miles Davis och rockgruppen Grateful Dead under fyra konserter på Fillmore West i San Francisco. Något var på gång att hända på den samtida musikscenen. Jazzen hade under det sena 60-talet börjat närma sig rockmusiken, och hippiekulturen hade gjort rocken alltmer mottaglig för kreativa improvisationer. Ett växande politiskt patos förenade också musiker över genregränserna. Vad var det egentligen som hände de där kvällarna i Kalifornien? Ulf Olsson har lyssnat sig tillbaka till ett avgörande ögonblick i 1900-talets musikhistoria.

Essän finns både att läsa och att lyssna på, inläst av författaren själv.

Till essän på Anekdots hemsida.

Om Anekdot

Bildningsmagasinet Anekdot är ett samarbete mellan Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademien med syfte att sprida humanistisk, akademisk kunskap till en bred allmänhet.

Om Ulf Olsson

Ulf Olssons senaste bok är en engelskspråkig kritisk värdering av den amerikanska rockgruppen Grateful Dead. Artikel om den boken finns här.

Annars fokuserar hans forskning främst på modern svensk litteratur, från August Strindberg till Birgitta Trotzig och Lars Norén. Om Olssons senaste artiklar: Ulf Olsson presenterar ny, annorlunda bild av Strindberg

Under våren 2019 är Ulf Olsson gästforskare vid Berkeleyuniversitetet för att bygga nätverk för framtida samarbeten, men också för att slutarbeta sitt forskningsprojekt om den sene August Strindberg.