Anna Dahlgren

Bilder är ständigt i rörelse. De rör sig, migrerar och transformeras, används, faller i glömska och återanvänds genom reproduktioner, kopior eller appropriering. Det är en kritisk granskning av sådana rörelser i konstfältets gränsland.

Travelling Images. Looking Across the Borderlands of Art, Media and Visual Culture handlar om dessa processer, vilka mönster de följer och vad de betyder för vår förståelse av konst och konsthistorieskrivningen.

Omslaget till boken Travelling Images av Anna Dahlgren.
Omslaget till boken Travelling Images av Anna Dahlgren, utgiven vid Manchester University Press, 2018.

Inspirerad av forskningsfältet image studies

Boken inkluderar fyra delstudier som exemplifierar olika tekniker (collage, fotografi, teckning, performances), utställningskontexter (dagspress och magasin, stadsrum, album) under perioden 1870-talet till idag. Den är ett exempel på en uppdaterad konstvetenskap inspirerad av forskningsfältet image studies som kombinerats med perspektiv från medievetenskap, kulturhistoria och modevetenskap.  

Boken har utkommit i serien Rethinking Art’s Histories på Manchester University Press.