Illustration från boken The Moonstone av Wilkie Collins.
Illustration från The Moonstone av Wilkie Collins. Fotokälla: Wikimedia Commons

Sex kvällar ses vi för att tillsammans söka efter ledtrådar till gåtan vad det är som är så speciellt med kriminallitteraturen – och vi tar det från början.

Kursen behandlar den tidiga kriminallitteraturen från cirka 1840 till 1950, en period då kriminallitteraturen genomgår en utveckling från enstaka exempel till en minst sagt livskraftig genre. Inslag som idag ses som karaktäristiska för den här typen av litteratur, som det slutna rummet,  är här oväntade innovationer, den klassiska detektiven är ännu inte klassisk och Watson-figuren heter till en början inte ens Watson.

Deckarens modus operandi

I ljuset av en modern teoribildning tar vi oss an tidiga kriminallitterära romaner och noveller av författare som Edgar Allan Poe, Wilkie Collins, Mary Rinehart, Raymond Chandler och Agatha Christie. Vi undersöker vilka miljöer, karaktärer och intriger dessa texter skriver fram såväl som återkommande teman. Vi ställer frågor om villkoren för texternas tillkomst (Hur såg samhället ut? Vilka behov hos läsare och författare kan de här texterna ha varit ett svar på?) och vi närstuderar texterna för att frilägga olika berättartekniska strategier specifika för genren: Hur jobbar författarna med tidsföljden i berättandet? Vilka effekter får det? Hur skriver man en text där ledtrådar kan placeras fullt synliga men ändå undgå läsarens uppmärksamhet?

Satte tydlig standard

–Den tidiga kriminallitteraturen satte en tydlig standard som nya kriminalromaner fortfarande förhåller sig till, men de här texternas struktur, teman och litterära grepp har också haft en betydande påverkan på litteratur långt utanför genrens gränser, säger Anna Thörnell som har utvecklat kursen.

Sök senast 15 oktober

Kursen ges på kvällstid under terminens andra halva, alltså under perioden 22 mars – 6 juni.

Anmälan är öppen 15 september – 15 oktober. 

Mer om kursen och länk till anmälan

Fler kvällskurser vid institutionen våren 2021