Att ta korta bitar av andras låtar för att skapa ny musik är en av grunderna i mycket av det digitala musikskapandet. Det kallas att sampla och är en stor del av till exempel hiphop-genren. Det här får man enligt EU-lag inte längre göra utan godkännande av upphovspersonen – om ljudet går att härleda till originalverket. Toivo Burlin ger ett musikvetenskapligt perspektiv på frågan.

Lyssna på inslaget på Sveriges radios hemsida

Reportaget kommer cirka 17.20 minuter in i programmet.

Toivo Burlin, lektor i musikvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Om Toivo Burlin

Toivo Burlin är lektor i musikvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Han disputerade vid Göteborgs universitet 2008 med doktorsavhandlingen Det imaginära rummet: Inspelningspraxis och produktion av konstmusikfonogram i Sverige 1925–1983. Han forskar på ljud- och musikproduktion, musik medier/medieteknologier och medialisering, musik och spatialitet, 1900-talets konstmusik, folkmusik och populärmusik – med tonvikt vid produktionsaspekter och svenska förhållanden. Toivo Burlin undervisar i flera kurser i musikvetenskap på grundnivå och handleder studenter på grund, avancerad- och doktorandnivå vid institutionen.

Mer om Toivo Burlins forskning