Vi anordnar vetenskapliga arbetsmöten, seminarier och konferenser. Vårt syfte är att stimulera tvärvetenskaplig humanistisk diskussion och forskning om barockkulturen i vidaste mening.

Styrelse

Cecilia Rosengren, ordförande
Camilla Kandare, sekreterare
Erik Zillén, kassör
Görel Cavalli-Björkman, ledamot
Margaretha Rossholm Lagerlöf, ledamot

Kontakt

Cecilia Rosengren (cecilia.rosengren@lir.gu.se)
Erik Zillén (erik.zillen@litt.lu.se)

Barockakademiens skriftserie

1. Själens uttryck: Passion, dygd och andakt – samspel mellan själ och kropp i 1600-talets människosyn

Symposium 21-22 november 2019

Årets symposium har temat Dutch Connections. Contacts and Cultural Exchanges Between the Netherlands and Sweden in Early Modern Times och hålls på RKD/Netherland’s Institute for Art History i Haag den 21–22 november.

Tidigare möten (se program nedan)

Barockakademiens symposium 2017

Reformationens uttryck och följder, 23–24 november, Vitterhetsakademien, Stockholm.

Årsmöte 2016-04-28

Unn Falkeid presenterar The Cambridge Companion to Petrarch.

Barockakademiens symposium 2015

Fästningen och fisken. Stad, konst, handel. 20–21 november, Humanistiska fakulteten, Göteborg

Årsmöte 2015-04-28, Lokal 508 (Manne Siegbahnhusen, Frescativägen 26)

Stockholm 5-7 november 2014

MOVEMENT & ARREST IN EARLY MODERN CULTURE
An International Wallenberg Symposium

Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek 20-21 november 2013

Tema: Boken.

Stockholm 17-18 november 2011

Tema: Barockens verktygslåda.

Rom 9-11 december 2010 (10-årsjubileum)

Tema: Barocken och antiken.

Stockholm 19 och 20 november 2009

Tema: Tid.

Stockholm 20 och 21 november 2008

Tema: Herkules vid skiljevägen.

Stockholm 22 och 23 november 2007

Tema: Den globala barocken

Stockholm 23 och 24 november 2006

Tema: Identitet

Stockholm 24 och 25 november 2005

Tema: Själens uttryck

Stockholm den 3 dec, 2004

Stockholm den 23-24 april, 2004

Växjö den 23 och 24 maj 2003