Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik

Internationellt inriktat masterprogram för utställningsskapande, framför allt inom konstområdet, som genomförs i samarbete med ledande konstinstitutioner.

Programmet syftar till att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i utställningsskapande, organisation av olika former av produktioner och presentationer samt att skapa förståelse för sambanden mellan teoretiskt tänkande och visuell gestaltning.

Teoretiska kurser och fristående seminarier som berör konstfilosofi och utställningsteori, management och juridik varvas med gestaltinriktade praktiska projekt och tio veckors praktik på inhemsk eller utländsk institution. Förutom en masteruppsats gör varje student ett examensarbete i form av ett curatoriellt projekt.

Utbildningen förbereder för arbete som curator, museiintendent, utställningsproducent eller projektledare och erbjuder goda möjligheter till ett brett kontaktnät för framtida yrkesverksamhet. Ansökan via antagning.se. Kompletterande ansökningshandlingar obligatoriskt, slutligt urval sker via intervju.

Läs mer på vår engelska sida