Mary Wollstonecraft, by John Opie, engraved by Timothy Cole
Mary Wollstonecraft, by John Opie, engraved by Timothy Cole

Kursen rymmer både äldre källtexter och nyare litteratur samt ger personlig fördjupning i en av tre olika inriktningar: Gynecéer och kvinnokataloger, Klassiska verk och enskilda författare respektive Akademiska texter.

Läs mer och länk till ansökan i digitala kurskatalogen.

Det här är en kurs som inte ges varje termin, kontakta studierektor Thord Silverbark för mer information, thord.silverbark@idehist.su.se.