Vilken funktion har det djuriska i förhållande till det mänskliga? Hur drar vi mänsklighetens gränser? Hur förhåller sig vår attityd till djuren till vårt samhälle i övrigt? Kursen tar också upp antropomorfismens betydelse i populärkultur och vetenskap.

Läs mer i universitetes digitala utbildningskatalog.

Det här är en kurs som inte ges varje termin, kontakta studierektor Thord Silverbark för mer information, thord.silverbark@idehist.su.se.