För frågor om studier på avancerad nivå kontakta studierektor Thord.Silverbark@idehist.su.se.

Både master- och magisterexamen ger behörighet att söka till forskarutbildningen i idéhistoria. För frågor om forskarutbildningen kontakta professor Elisabeth.Mansen@idehist.su.se.