Historiska nyckeltexter författade under 1700- och 1800-talen (av Kant, Marx, Nietzsche m.fl.) läses parallellt med centrala sentida kommentarer (Benjamin, Derrida, Foucault m.fl.). Härigenom ger kursen såväl en grundläggande orientering i kritiska traditioner som kunskap om hur dessa traditioner ständigt aktiveras och omprövas i nya samhälleliga och historiska sammanhang. Med utgångspunkt i en förståelse av kritiskt tänkande som en praktik snarare än en teori eller metod ges en rad olika perspektiv och färdighetsträning som skapar förutsättningar för den studerandes eget kritiska tänkande.

Läs mer och länk till anmälan i kurskatalogen.

Examinator, höstterminen 2019

Victoria Fareld