Avancerad nivå

Musikvetenskap på avancerad nivå

För att läsa på avancerad nivå krävs en kandidatexamen eller motsvarande. Vi har ett masterprogram i musikvetenskap, som startar nästa gång höstterminen 2020. Vi har också ett ämnesgemensamt masterprogram i kritiska studier vid institutionen.

Kurs i musikvetenskap på avancerad nivå höstterminen 2019

Noter

Masterprogram i musikvetenskap, 120 hp

Det tvååriga masterprogrammet ger studenten fördjupade kunskaper inom det musikvetenskapliga huvudområdet, samt kritiska redskap för att förstå och analysera musik och musikliv på humanvetenskaplig och kulturteoretisk grund.

Demonstration i London på 70-talet. Foto: Press Association\UIG, via Britannica Image Quest

Masterprogram i Kritiska studier, 120 hp

Vill du träna ditt kritiska tänkande, studera i en mångvetenskaplig miljö och ge spets åt dina ämnesstudier? Då kan du söka masterprogrammet i Kritiska studier. Det ges i samverkan mellan ämnena idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap, nästa gång höstterminen 2021.

kontakt

Studentexpedition
Mattias Arreborn
Rum 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Studievägledning, musikvetenskap 
Cécile Bardoux Lovén
Rum: 313, ingång Frescativägen 22B
Tel: 08-16 48 24
E-post: studievagledare@music.su.se

Besök efter överenskommelse via e-post.

Studierektor, musikvetenskap
Jacob Derkert
Rum: 314, ingång Frescativägen 22B
Tel: 08-16 19 57
E-post: jacob.derkert@music.su.se