Programmet förbereder för olika former av arbete inom musikbransch och kulturadministration, i synnerhet sådana som efterfrågar musikkunskap, liksom språklig och kommunikativ förmåga. Du väljer själv hur du vill bredda din profil genom till exempel ekonomi, juridik eller språk.

Upplägg

Den första programspecifika terminen ger grundläggande kunskap om musik som en sociologisk, historisk, kommunikativ och medierad företeelse och om hur man forskar kring detta i musikvetenskap. Den andra programspecifika terminen ger en fördjupning och tillämpning av denna kunskap. Terminen innehåller en delkurs som behandlar skrivande om musik inom musikkritik, programverksamhet och vetenskaplig tillämpning.

Efter introduktionsåret väljer du kurser om 60 högskolepoäng inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. Exempel på huvudområden kan vara företagsekonomi, juridik, medie- och kommunikationsvetenskap och svenska och flerspråkighet.

Programmets femte termin består av fördjupning och tillämpning inom huvudområdet musikvetenskap med vetenskaplig teori och metod, musikteori och musikanalys, samt examensarbete.

Programmet avslutas med en programspecifik termin som rymmer kurser i musik, marknad och upphovsrätt, skrivande i yrkeslivet (ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet) eller kulturkommunikation på musikområdet, projektarbete samt fem veckors praktik. Den avslutande terminen ger således en breddad praktisk tillämpning av kunskap samt en första kontakt med yrkeslivet.

Tillsammans med programansvarig gör studenten upp en plan för sin individuella studiegång.

Fil. kand inriktning musikvetenskap

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen inom huvudområdet musikvetenskap och ger behörighet till avancerad nivå.

Mer information finns i vår digitala utbildningskatalog.

Se film där studenten Alexander berättar om utbildningen.

Toivo Burlin, lektor i musikvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

 

Våra forskare är dina lärare

Toivo Burlin är lektor och undervisar bland annat i Jazz, rock och annan populärmusik, och Spelmusik. "Om musik är ett stort intresse och du är nyfiken på hur musik egentligen fungerar på många skilda nivåer - historiskt och idag, i olika kulturer, medier och konstarter - ska du definitivt ge ämnet en chans" säger han. Läs intervjun med Toivo Burlin här.