Toivo Burlin, lektor i musikvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.
Toivo Burlin, lärare och forskare i musikvetenskap.

Han forskar om hur musik, teknologi och medier hänger ihop på olika sätt. Exempelvis hur musik i olika genrer produceras och skapas i inspelad form, om de tekniska förutsättningarna, hur det arbetas i studion och hur inspelad musik kan tolkas.

-Ett av mina stora forskningsintressen är musik och rumslighet, till exempel hur mixning av musik kan göras för att framhäva rum och hur mixen är bärare av mening, säger Toivo Burlin. 

Varför ska man studera musikvetenskap? 

Om musik är ett stort intresse och du är nyfiken på hur musik egentligen fungerar på många skilda nivåer - historiskt och idag, i olika kulturer, medier och konstarter - ska du definitivt ge ämnet en chans.   

Blir man musiker om man läser musikvetenskap?

Nej, men musikvetenskap ger teoretiska kunskaper och perspektiv som musiker eller blivande musiker behöver. Men du kan också ha andra ingångar till ämnet. Jag vill nog säga att det går att tillägna sig teoretisk förståelse av musik utan att själv direkt utöva den. Musikvetenskap motsvarar i stort sett musikens ”teori”, men den griper på olika sätt in i musikens ”praktik”. Som musikvetare kan du till exempel ägna mycket tid åt lyssning till olika slags musik, men också studera analyssystem och modeller och musik i såväl nedskriven som inspelad form.  

Vem passar det att läsa musikvetenskap?

Du som har ett stort musikintresse, oavsett genre eller inriktning, och som vill arbeta eller arbetar professionellt med musik eller kultur i någon form, kan ha stor glädje och nytta av ämnet. Du som är en nyfiken lyssnare kan också ha stor behållning av musikvetenskap. Musikaliska förkunskaper till exempel i att själv musicera eller skapa musik, ökar nog möjligheterna att förstå musiken på en djupare nivå, men är inte nödvändigt för alla kurser. Ämnet är i sig öppet och rymmer ett oändligt antal sätt att undersöka och förstå fenomenet musik, inte minst i vår tid, till exempel kring upphovsrättsfrågor och medier. Du som studerande kan även bidra med dina specialkunskaper och själv utveckla musikvetenskapen!  

Har du några tips till den som vill söka en kurs i musikvetenskap?

Var nyfiken på all musik, var den än finns, även den som du aldrig hört talas om eller som först ter sig främmande. Det finns mycket att upptäcka, jag lovar! Lyssna mycket och läs mycket och skaffa dig en bredd, bilda dig. Litteraturen kan ta tid att ta sig genom, och det finns inte alltid genvägar, så man måste avsätta tid. En del kunskap som den studerande får är färdigheter, som måste övas in och träning tar också tid. Men belöningar i form av nya insikter om musik gör det mödan värt. 

Våra utbildningar i musikvetenskap.