Avancerad nivå

Teatervetenskap på avancerad nivå

För att läsa på avancerad nivå söker du till vårt internationella masterprogram i teatervetenskap och performancestudier eller till masterprogrammet i dansvetenskap, som är ett samarbete med Köpenhamns Universitet och Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim. Vi har också ett ämnesgemensamt masterprogram i kritiska studier vid institutionen.

Programmen har antagning höstterminer. För att läsa på avancerad nivå krävs en kandidatexamen eller motsvarande. 

Man tar sig för huvudet. Foto: Dmitry Morgan

Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performancestudier, 120 hp

Programmet behandlar teatervetenskap och performancestudier ur ett transnationellt perspektiv, samt ger curatoriska färdigheter. Programmet har en internationell profil och förbereder för arbete inom scenkonsten, nationellt och internationellt, och det ger behörighet till utbildning på forskarnivå. Undervisningen sker på engelska.

Demonstration i London på 70-talet. Foto: Press Association\UIG, via Britannica Image Quest

Masterprogram i Kritiska studier, 120 hp

Vill du träna ditt kritiska tänkande, studera i en mångvetenskaplig miljö och ge spets åt dina ämnesstudier? Då kan du söka masterprogrammet i Kritiska studier. Det ges i samverkan mellan ämnena idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap.

kontakt

Studentexpedition
Mattias Arreborn 
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Studievägledare, teatervetenskap
Johanna Karlsson
Rum: 248
Tel: 08-674 70 84
E-post: studievagledare@teater.su.se

Ingen studievägledning 18–24 november

Telefontid: torsdagar kl. 10.30-12
Mottagning efter överenskommelse

Studierektor, teatervetenskap
Barbro Sigfridsson
Rum: 259
Tel: 08-674 74 91
E-post: barbro.sigfridsson@teater.su.se