Teatervetenskap

Frida, teatervetenskap

Hur är det att läsa teatervetenskap?

Hej! Jag heter Frida och har ett starkt intresse för teater. Detta fick mig att börja studera teatervetenskap på Stockholms universitet. Vill du också ha en chans att fördjupa dig i teater? 

Teatervetenskap på grundnivå

Teatervetenskapen fokuserar på föreställningen som en unik händelse, att den är ett dynamiskt möte mellan de som agerar och de som betraktar. Hur publiken upplever föreställningen är också i sig beroende på den enskildes erfarenheter, ålder och genus. Detta väcker spännande frågor som rör hur scenkonst kommunicerar med publiken, men också hur den tolkas, sett ur ett större perspektiv, det vill säga den historiska samtiden.

Teatervetenskap på avancerad nivå

För att läsa på avancerad nivå söker du till vårt internationella masterprogram i teatervetenskap och performancestudier eller till masterprogrammet i dansvetenskap, som är ett samarbete med Köpenhamns Universitet och Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim. Båda programmen har antagning varje hösttermin, masterprogrammet i dansvetenskap har dock ingen antagning höstterminen 2017. Vi har också ett ämnesgemensamt masterprogram i kritiska studier vid institutionen. För att läsa på avancerad nivå krävs en kandidatexamen eller motsvarande. 

En kvinna och en man sitter och pluggar i en läsesal. Foto: Niklas Björling

Vad leder studierna till?

Här möter du studenter som har läst teatervetenskap hos oss. De arbetar i dag till exempel som regissör, producent, lärare, och redaktör.

kontakt

Studentexpedition
Mattias Arreborn 
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Besökstiden flyttad till 13.30-15.30 på måndagen den 21/10.

Studievägledare, teatervetenskap
Johanna Karlsson
Rum: 248
Tel: 08-674 70 84
E-post: studievagledare@teater.su.se

Ingen studievägledning 21–27 oktober
Telefontid: torsdagar kl. 10.30-12
Mottagning efter överenskommelse

Studierektor, teatervetenskap
Barbro Sigfridsson
Rum: 259
Tel: 08-674 74 91
E-post: barbro.sigfridsson@teater.su.se