"I dag arbetar jag som sekreterare och kanslichef för Skönhetsrådet. Rådet är Stockholms stads expertorgan i frågor som berör stadsbild, stadsliv och kulturmiljö. Jag är arkitekturhistoriker, inriktad på efterkrigstidens planering och förändringsprocesser inom den bebyggda miljön. Inom detta område har jag också skrivit ett par böcker. Jag har en fil mag i kulturarvsstudier från Stockholms universitet.