Att läsa teatervetenskap är en demokratisk vinst. Jag tror att jag blir en bättre medborgare om jag läser humaniora. Mönster för relationer, hierarkier, samhälle, det är viktiga saker som det behövs kunskap om, och som humaniora är bra på att belysa.

Jag jobbar som lärare i estetiska ämnen, där har jag nytta av mina studier i teatervetenskap.