Mattias Arreborn

Rum: 260, ingång Frescativägen 24E
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besöks- och telefontiderna vid vår studentexpedition utgår tills vidare. Välkommen att kontakta oss via e-post.