Studieinformation

Betyg och poäng

Institutionen använder sig av Bolognamodellen för poäng och betyg. De viktigaste komponenterna i Bolognamodellen är tydliga och jämförbara examina, tre utbildningsnivåer som bygger på varandra (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå), tydligt uttryckta lärandemål och betygskriterier samt ett gemensamt poängsystem för att underlätta studenters rörlighet.

Betyg

Institutionen använder sig av en sjugradig målrelaterad betygskala. Betygsskalan omfattar 7 steg från A till Fx och F. Betyg A till E är godkända betyg och de två sista är underkända betyg. Fx är en markering att prestationen är nära godkäntgränsen.

Betyg på hel kurs

En helterminskurs består av ett visst antal delkurser som alla betygsätts var för sig. När kursen är avslutad ges också ett betyg på hela kursen som är ett snittbetyg av delkurserna. Värdet av delkurserna adderas och delas sedan med antalet delkurser för att få fram betyget på hela kursen.

Poäng

Varje kurs består av ett visst antal högskolepoäng (hp). En veckas studier motsvarar 1,5 högskolepoäng och det går 30 högskolepoäng på en termins heltidsstudier.

En Kandidatexamen består av 180 hp (3 års heltidsstudier) och en Masterexamen består av 120 hp utöver Kandidatexamen (totalt 5 års heltidsstudier).

 

Bokmärk och dela Tipsa