Aktuellt

I ett konferens rum hålls en presentation inför forskare runt ett bord
Baksidan på en server med sladdar i olika färger och blinkande lampor
Det blå höghuset F-huset vid Frescati där SOFI är inrymt, fotograferat i kvällssol underifrån

Nyheter

Kalender