Om institutet

Institutet för solfysik är en nationell forskningsinfrastruktur under Vetenskapsrådet. Det drivs som ett oberoende institut knutet till Stockholms universitet genom Institutionen för astronomi.

Institutet ligger i AlbaNova University Center, nära Stockholms universitets huvudcampus och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

 

Forskning

Solen är den stjärna som ligger närmast oss, och jämfört med andra stjärnor kan den studeras i detalj. Forskningen är en blandning av teori och observationer. För observationerna används i stor utsträckning Svenska Solteleskopet på La Palma. Studierna fokuserar på strukturen av solfläckar, småskaliga magnetfält, spektrallinjebildning och kromosfären.

Forskargrupp

 

Publikationer

I vår publikationsdatabas listar vi publikationer som är baserade på SVST/SST-data, beskriver instrumentutveckling för SVST/SST, involverar data från Swedish Stellar 0,6 m Telescope, eller är (med)författade av medlemmar i Institutet för Solfysiks personal.

Publikationsdatabasen (sidan är på engelska)

 

Hitta till oss

Institutet har sina lokaler i AlbaNova University Center.

Besöksadress: Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

Med bil

Den rekommenderade vägen för varuleveranser och besökare med bil är från norr. Norra sidan av AlbaNova nås via Ruddammsvägen. Observera att Björnnäsvägen är avstängd.

AlbaNova kan även nås söderifrån via Körsbärsvägen eller Roslagstullsbacken. Observera dock att särskilt tillstånd krävs för att ta med fordon till södra campusområdet.

Med buss

Buss 61 stannar vid Ruddammen, nära AlbaNovas huvudentré. Buss 50 stannar vid Ingemarsgatan, cirka 5 minuters gångavstånd från huvudentrén till AlbaNova.

Se Stockholms länstrafik för tidtabeller

Med tunnelbana

Närmaste tunnelbanestation är Tekniska högskolan. Från avfarten märkt Körsbärsvägen kan du ta buss 61 direkt till AlbaNova. För att gå till AlbaNova, ta avfarten märkt Körsbärsvägen.

Se Stockholms länstrafik för tidtabeller

 

Kontakt

Föreståndare för Institutet för solfysik
På denna sida