Om institutet

SUITS är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut som har som mål att producera forskning av högsta internationella kvalitet inom både samhällsvetenskap och humaniora. Forskning vid institutet faller under den breda etiketten, Turkish Studies.

 

Evenemang och seminarier

SUITS är värd för öppna föreläsningar och paneldiskussioner under hela året och våra forskare deltar även i öppna evenemang med andra institutioner som värd - i Stockholm, nationellt och internationellt. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och gilla vår Facebook-sida för att hålla dig uppdaterad om framtida evenemang.

Kommande evenemang på svenska finns på kalendersidan

Hitta evenemang på engelska på Calendar page

Forskningsseminarier hålls under hela läsåret och riktar sig till forskare som arbetar inom närliggande akademiska områden. Övriga får delta om utrymmet tillåter. Kontakta Paul Levin för frågor om forskningsseminarier.

 

Forskare vid SUITS

 Listan över forskare vid SUITS hittas på Kontakt sidan

 

Organisation

Institutet leds av dess direktör, Paul T. Levin, som utses av rektorn vid Stockholms universitet. Direktören är anställd på heltid som forskare och har till uppgift att leda institutet i enlighet med de beslut som fattas av en styrelse bestående av fyra Stockholms universitetsprofessorer samt en ordförande (professor Johan Kleman).

Styrelsen sammanträder minst en gång per termin och godkänner budget tillsammans med verksamhetsplan samt årsredovisning.

På denna sida