Kontakt

Här har vi samlat kontaktinformation till studieadministratörer, studievägledare studierektorer och vår internationella koordinatorn.

Studieadministratörer och studentexpeditionen

Studentexpeditionen ligger på entréplan (plan 3) på Wallenberglaboratoriet. Under rådande pandemi är vi enbart på plats torsdagar och fredagar, men du kan få hjälp via Zoom måndag-fredag. Du når oss också på telefon måndag-fredag.

Studieadministratör
Studievägledare
Studierektor, grund- och avancerad nivå
Internationell koordinator
Studierektor forskarutbildningen
På denna sida