Infrastruktur

Vid institutionen bedrivs aktiv utveckling av instrument för användning vid internationella observatorier.

CRISP
CRISP Fabry-Pérot etalons. Picture taken during installation of the CRisp Imaging SpectroPolarimeter in April 2008. Credit: Institute for Solar Physics.

Framförallt konstrueras instrument för användning vid det svenska solteleskopet, SST. För mer information, se institutets hemsida.
Stockholms universitets Institut för solfysik

Institutionen är också involverad i olika projekt för instrument till stora markbundna teleskop såsom det kommande mycket stora teleskopet  ESO's ELT. Vi är också inblandad i ett flertal rymdprojekt, främst i stora ESA/NASA-projekt, såsom bl.a. infrarödteleskopet James Webb Space Telescope och exoplanet missionerna Cheops och Plato.

The AlbaNova telescope
The AlbaNova telescope. Image: M.Näslund

I AlbaNova universitetscentrum finns sedan 2007 ett teleskop som drivs och används av Institutionen för astronomi för utveckling och testning av nya instrument. Teleskopet är ett reflektorteleskop och har en spegeldiameter på 1 meter, vilket gör det till ett av Sveriges största. Projektet har finansierats med hjälp av en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Institutionen har också en liten heliostat + teleskop för solobservationer: undervisning och tester.

På denna sida