Visningar av AlbaNova-teleskopet

Institutionen för astronomi erbjuder allmänheten möjligheten att under särskilda visningskvällar under vinterhalvåret besöka observatoriet och på AlbaNova-teleskopet. I händelse av klart väder kikar vi även genom teleskopet.

AlbaNoa-teleskopet
AlbaNova-teleskopet. Bild Magnus Näslund

AlbaNova-teleskopet har en spegeldiameter av en meter och är därmed Sveriges största optiska teleskop i bruk. En visningskväll varar cirka 1,5 timme och innehåller ett spännande astronomiföredrag samt ett besök i kupolen för att titta på och genom teleskopet. Publiken får chansen att se något astronomiskt objekt, t.ex. månen eller en av planeterna, under ledning av en av institutionens astronomer. Visningarna ges på en grundläggande nivå som passar en bred publik. För att se visningstider och köpa biljetter, v.g. se schema och bokningar.

Tyvärr kan astronomiska observationer omöjliggöras av moln, nederbörd, isbildning, vind, m.m. I händelse av dåligt väder äger visningen och föredraget fortfarande rum som planerat, men då ges enbart en visning av teleskopet med kupolen stängd, för att skydda de ömtåliga instrumenten.

Vi erbjuder ett antal visningar helt på engelska. Dessa markeras i schemat med texten "På engelska/In English". Vi rekommenderar grundläggande kunskaper i engelska för dessa visningar. Bortsett från den språkliga skillnaden är de engelskaspråkliga visningarna på samma grundläggande nivå som de på svenska. Vi rekommenderar att besökande barn har nått skolålder för att få utbyte av visningarna.
Det är stor efterfrågan på våra visningar och biljetterna kan sälja slut snabbt. Vi ger så många visningar som vi har möjlighet till.

 

Här finner du schemat för de visningar som är planerade den närmaste tiden, samt information om biljettbokning. Under sommaren anordnas aldrig ordinarie teleskopvisningar.

Information om höstens visningar kommer i början av höstterminen.

Plats
AlbaNova universitetscentrum har besöksadressen Roslagstullsbacken 21 i Stockholm.

Hitta till oss

Biljetter
Antalet platser är begränsat till 30 personer per visning. Biljetter måste köpas i förväg och detta görs via biljettdistributören Tickster. När försäljningen till en visning öppnas, köps biljetter direkt i deras system, via länkar som publiceras i listan med datum nedan. För detta krävs att du har tillgång till kontokort. En biljett kostar 40 kr för vuxna och 20 kr för barn (under 18 år).

När köpet är genomfört skickas en elektronisk biljett (pdf-fil) till dig med e-post. I filen hittar du ditt bokningsnummer (under streckkoden). Du behöver inte skriva ut e-biljetten, men notera bokningsnumret.

Biljettförsäljningen öppnar cirka två veckor innan respektive visning. Exakt tidpunkt kommer att anslås i visningsschemat innan dess. Håll utkik här för senaste nytt! När försäljningen är öppen kan du köpa biljetter genom att följa direktlänkarna som publiceras nedan. Vänligen notera att biljetterna ofta säljer slut inom 1-2 minuter efter att de har släppts.

Viktig information
Tyvärr så kan vi inte erbjuda några visningar för tillfället.Teleskopet har varit i behov av service sedan pandemin slog till, men det har nu visat sig att det är mer komplicerat än vad vi hade hoppats att få igång det igen. Just nu har vi därför ingen säker tidsuppskattning för när det åter kan vara i funktion, men när vi kan återuppta visningarna kommer det att annonseras här.

Gruppvisningar
Vissa visningar är speciellt avsedda för grupper, t.ex. skolklasser, på maximalt 30 personer. Dessa visningar är markerade i schemat ovan. En gruppbiljett kostar 200 kr och är giltig för 6 personer. Observera att även om det på biljetten står "Medger inträde för en person" så gäller alltid en gruppbiljett för upp till 6 personer. Efter att du har köpt biljetter, v.g. meddela vilken typ av grupp som kommer (t.ex. "skolklass åk 8", "studiecirkel i astronomi" eller "intresserade privatpersoner utan förkunskaper") och personernas eventuella förkunskaper i astronomi, genom att skriva ett e-brev till visningar@astro.su.se

Visningar utöver schemat
Teleskopvisningarna sköts helt och hållet av forskare och forskarstuderande som hjälper till ideellt utanför arbetstid. På grund av detta har vi bara möjlighet att ordna ett begränsat antal visningar efter ett bestämt schema. Vi kan alltså inte ta emot bokningar för privata visningar, "företagskickoffer" eller liknande.

 

Här hittar du svaren till de vanligaste frågorna vi får angående institutionens teleskopvisningar.

Arrangerar ni visningar under pandemin?
Nej, universitetet är stängt för allmänheten under pandemin. Dessutom är utrymmet kring teleskopet ganska litet, varför det vore direkt olämpligt att samlas där.

Varför har ni inte fler visningar?
Det handlar i första hand om tid och resurser. Teleskopet är bekostat av externa finansiärer för att användas i forskningen, men vi tycker ändå att det är både viktigt och trevligt att kunna erbjuda allmänheten föredrag och visningar av teleskopet, varför vi gör vårt bästa för att tillgodose det behovet. Se även svaret till "Kan jag komma förbi spontant och få en visning?".

Har ni privata visningar?
Nej, vi har inte den typen av visningar för tillfället. De olika typer av visningar som erbjuds är visningar för enskilda på svenska och engelska (max. sex vuxenbiljetter och sex barnbiljetter kan köpas av en och samma person), samt gruppvisningar (en gruppbiljett gäller för upp till sex personer och en och samma person kan köpa samtliga biljetter).

Kan jag komma förbi spontant och få en visning?
Nej. Institutionen kan inte bedriva museiverksamhet, eftersom det inte är vårt uppdrag. I princip alla astronomiutbildade vid institutionen medverkar frivilligt och oavlönat vid visningar varje år, men personalen är till antalet ganska liten, vilket tillsammans med andra aktiviteter vid teleskopet (forskning, utbildning och service) gör att tillgängligheten är begränsad.

När släpps biljetterna?
Biljetterna släpps cirka två veckor före visningen. Observera att detta är en ungefärlig tidpunkt. Exakt tidpunkt meddelas i god tid (minst ett par dygn) före dessa två veckor. Vi uppmanar alla angelägna besökare att regelbundet hålla utkik på vår hemsida för senaste nytt.

Kan man köpa biljetter på plats?
Nej. Vi använder Tickster just för att minska vår administration och därigenom kunna ägna mer tid åt själva visningarna. Vi tror också att det ökar chansen till en rättvis fördelning av biljetterna.

Varför kan jag inte ringa för att beställa biljetter?
Vi använder Tickster just för att minska vår administration och därigenom kunna ägna mer tid åt själva visningarna. Vi tror också att en överväldigande majoritet av våra blivande besökare har en dator och de som inte har en dator torde kunna ordna en bokning via bekant, biblioteksdator, m.m.

Kan jag betala kontant?
Nej, för att minska administrationen tar vi (via Tickster) bara emot betalningar via kort.

Kan jag boka en visning två år fram i tiden?
Nej. Om vi tog emot förbokningar så skulle systemet med Tickster bli mer eller mindre meningslöst, vilket skulle öka vår administration och därmed lämna mindre tid åt själva visningsverksamheten.

Hur lättillgängliga är lokalerna?
Det finns en hiss upp till föreläsningssalen för funktionshindrade, samt till kupolen. För att komma upp till observationsplanet behöver man dock gå i en trappa och därefter måste man kunna gå uppför en (bred) stege för att kika i teleskopet. Vi har dessvärre inte möjligheter att förändra detta i en nära framtid. Har du frågor om tillgängligheten i lokalerna, kontakta oss gärna på visningar@astro.su.se.

Vad händer om det är mulet?
Visningen genomförs oavsett väder. Teleskopet kan inte se igenom moln (tunna moln kan vara ett undantag), men man får möjlighet att betrakta teleskopet och lära sig mer om hur vi observerar, samt lyssna till ett spännande föredrag. Det finns även tid för frågor.

Vilken nivå har föredragen?
Föredragen förutsätter inga speciella förkunskaper utan är anpassade till vuxna utan naturvetenskaplig utbildning. Naturligtvis kan förkunskapsnivån skilja mellan olika personer i en grupp, men våra föredragshållare försöker hålla sig på en grundläggande nivå. Trots detta kan t.ex. små barn uppfatta föredragen som svåra, men besöket i kupolen brukar uppskattas av alla.

Jag vill komma med elever från min skola, men vi är fler än 30 personer. Kan ni ta in fler?
Nej, av utrymmes- och säkerhetsskäl måste vi begränsa oss till 30 personer per visning.

Jag har bara en biljett, men min faster vill gärna följa med. Går det bra?
Nej, dessvärre måste vi begränsa antalet till 30 (se ovanstående fråga), vare sig det handlar om barn eller vuxna, enstaka personer eller flera, och vi ber våra besökare respektera detta. Besökare utan giltig biljett kan inte delta.

Passar visningarna även för yngre barn?
Vi rekommenderar allmänt att besökande barn har nått skolålder för att få utbyte av visningarna. De flesta besökare brukar vara vuxna och nivån brukar därför vara anpassad därefter. Om majoriteten av personerna i en grupp är mindre barn och vi har fått förhandsinformation om detta, så försöker vi anpassa oss till det.

Säljer biljetterna slut snabbt?
Ja, hittills har biljetterna i de flesta fall sålts slut under kort tid. Vi rekommenderar intresserade att söka efter information om "biljettsläpp" genom att besöka vår hemsida. Se fråga "När släpps biljetterna?" ovan.

Är de engelskspråkiga visningarna svåra att förstå?
Det kan vara svårt att uttala sig om vad som är lätt eller svårt att förstå i engelskspråkliga presentationer, eftersom det varierar från person till person, men våra föreläsare anstränger sig för att vara tydliga och vi har hittills inte fått några kommentarer från våra besökare (inkl. svensktalande besökare) som antyder att dessa visningar är märkbart svårare att förstå än de svenskspråkiga visningarna.

 

Om du mot förmodan inte skulle få svar på din fråga ovan kan du skriva till visningar@astro.su.se. Notera dock att vi inte tar emot bokningar via denna adress.

 

På denna sida