”Vi diskuterar hur man kan använda patientjournaler utan att röja känsliga uppgifter”

Språkteknologi som kan förbättra sjukvården är av intresse för både svenska och chilenska forskare. Hercules Dalianis, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), har besökt tre universitet i Chile för att berätta om sin forskning.

Hercules Dalianis i talarstolen under ett besök i Chile i november 2023.
Hercules Dalianis delade med sig av sin forskning till chilenska studenter, forskare och kliniker. Foto: Alonso Farías Ponce, Center for Mathematical Modeling (CMM), University of Chile.

Hercules Dalianis forskar om hur AI och så kallad text mining kan appliceras på elektroniska patientjournaler utan att känsliga uppgifter om patienterna röjs. Hans resa till Chile var ett led i ett kunskapsutbyte som har pågått i några år. Vi blev nyfikna och bad honom dela med sig av sina erfarenheter.

 

Välkommen hem – berätta om resan!

”Det hela började egentligen för några år sedan. Forskaren Jocelyn Dunstan på Universidad de Chile kontaktade mig när hon hade läst min lärobok ”Clinical Text Mining: Secondary Use of Electronic Patient Records”. Vi har hållit kontakten och hon besökte Stockholms universitet hösten 2022. Då höll hon en föreläsning om text mining kopplat till chilenska patientväntelistor, och passade samtidigt på att bjuda in min doktorand Thomas Vakili till Chile. Våren 2023 sökte Thomas ett resestipendium vid Center of Mathematical Modeling på Universidad de Chile – och han fick det! Stipendiet täckte kostnaderna för resa och vistelse i tre månader för arbete i Jocelyns forskargrupp på Pontificia Universidad Católica de Chile och Universidad de Chile i Santiago. Thomas är på plats nu. Han har utvecklat en teknik för att bygga säkra språkmodeller för svenska kliniska texter. Just nu arbetar han intensivt tillsammans med Jocelyns forskargrupp för implementera tekniken på chilenska arbetsskaderapporter som är skrivna på spanska. I våras bjöd Jocelyn in även mig till Santiago, för att hålla två föredrag om min lärobok och min forskning. Jag accepterade naturligtvis! Jag var där i två veckor, 4–17 november 2023.”

 

Vad handlade föredragen om, och vilka träffade du?

”Det ena föredraget höll jag på Universidad de Valparaísos campus. Det ligger två timmars bilväg från Santiago, i hamnstaden Valparaíso. Över 60 studenter och forskare kom och lyssnade på föredraget som hade titeln ”The secondary use of electronic health records in the age of AI”. Jag fick flera frågor om vad jag trodde om AI och framtiden inom medicin – hur AI kommer att användas praktiskt. Sedan höll jag samma föredrag på Universidad de Chile. Där närvarade främst datavetare, men även kliniker. Jag fick mycket bra frågor från åhörarna och de undrade när andra upplagan av min bok kommer. Boken gavs ut 2018, innan djupinlärning – deep learning – hade slagit igenom på allvar. Därför vore det relevant med en ny version.”

 

Hur gick diskussionerna med de chilenska forskarkollegorna?

”Jocelyns grupp arbetar med hur vi kan använda patientjournaltext utan att röja patienters identitet. Det ligger mycket nära min egen forskning. Men de är också intresserade av tillämpningar för att kunna utnyttja naturlig språkbehandling – Natural Language Processing, NLP – och AI för att förbättra hälsovården i Chile. Under min vistelse i Santiago diskuterade vi hur man skulle kunna syntetisera elektroniska patientjournalers text för att skapa säkra dataset som går att använda utan personuppgifter läcker ut. I dag avidentifierar vi automatiskt känsliga delar i patientjournalen som personnamn, adresser och telefonnummer. Det görs genom att ersätta orden med liknande surrogat. Men även texten mellan dessa begrepp kan identifiera patienten och borde därför ändras. Det har vi inte arbetat med förut, men vi vill testa att syntetisera denna text på samma sätt.”

 

Vad var ditt starkaste intryck från resan?

”När jag är utomlands reflekterar jag ofta över att vi i Sverige har studiebidrag, studielån och gratis utbildning på högskolenivå. I Chile måste man ha rika föräldrar eller låna pengar för att kunna betala universitetsavgiften som ligger på 7 500 US dollar per år. Det motsvarar fem månadslöner för en arbetare i Chile, och utöver det tillkommer förstås kostnader för kost och logi. Toppstudenter kan få stipendier som täcker dessa utgifter. En annan insikt var att chilenare generellt inte talar engelska, även om de som arbetade på universiteten gjorde det. Jag kan som tur är relativt bra spanska så jag klarade mig fint, men det kan vara bra att tänka på att lära sig spanska innan man åker till Chile.”

 

Finns det planer på att utöka kunskapsutbytet?

”Ja, vi kommer säkert att fortsätta samarbeta med forskargruppen. Vi får söka medel och se hur detta kan ske. Jag har sett att Stockholms universitet har utbytesavtal för studenter med Universidad de Chile och med Universidad Autónoma de Chile som också finns i Santiago. Stockholms universitet är också med i ACCESS – Academic Collaboration Chile Sweden – där både Pontificia Universidad Católica de Chile och Universidad de Chile ingår.”

 

Mer läsning

Hercules Dalianis bok ”Clinical Text Mining: Secondary Use of Electronic Patient Records” har getts ut av Springer (open access, 2018).

Boken går att ladda ner som PDF

Kontaktuppgifter till Hercules Dalianis

Thomas Vakili intervjuades inför sin avresa till Chile

Text: Åse Karlén