Jobba hos oss

Är du intresserad av att arbeta vid Institutionen för data- och systemvetenskap? En översikt över lediga anställningar hos oss och hos Stockholms universitet finns tillgänglig på universitetets centrala webbplats.

 

Full-stack programmerare inom webutveckling

Ref.nr SU FV-3605-22

vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-10-13.

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en institution vid Stockholms universitet och har sin verksamhet i Kista och är en av de största institutionerna vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Institutionen har ca 190 anställda och ca 5 000 studenter. Vi söker nu en full-stack programmerare med fokus på webutveckling.

Arbetsuppgifter
Som full-stack programmerare är du en del av institutionens IT team med 13 medarbetare och IT-ansvarig. Institutionen driver idag ett antal affärskritiska system däribland vår lärplattform i Moodle (PHP), vår play tjänst (Laravel) och flera andra för oss centrala och viktiga system. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att underhålla och utveckla nya funktioner samt aktivt arbeta med att förnya och lyfta våra system och tjänsteerbjudanden. Arbetsuppgifterna utför du både självständigt och i samarbete med andra i teamet.

Det är viktigt för oss att du är en person som vill lära dig nya saker och vara med och utveckla vår verksamhet. Vi sitter i moderna lokaler och det är på plats i Kista som större delen av arbetet kommer ske.

Kvalifikationer
Krav

 • Relevant högskoleutbildning eller motsvarande utbildning som av arbetsgivaren bedöms som relevant.
 • Minst två års erfarenhet av webbklientsidesutveckling med HTML, CSS och javascript.
 • Minst två års erfarenhet av programmering i PHP.
 • Minst två års erfarenhet av backend utveckling.
 • Goda git-kunskaper.
 • Minst två års erfarenhet av relationsdatabaser och SQL, särskilt MySQL och Postgres.
 • Erfarenhet inom Linux-serveradministration.
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande

 • Erfarenhet av open source-utveckling.
 • Erfarenhet av Moodle och/eller Drupal (7).
 • Erfarenhet av Apache (2.4).
 • Erfarenhet inom Debian-serveradministration.
 • Erfarenhet av programmering i PHP7.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av, IT-ansvarig Gunnar Wettergren, tfn 08-6747090, gunnarw@dsv.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se(SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2022-10-13

Länk till den här sidan
 

 

Doktorand i data- och systemvetenskap, med fokus på verksamhetsmodellering inom intraorganisatoriska samarbeten

Ref.nr SU FV-3386-22

vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-10-15.

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. DSV är också Sveriges äldsta och största institution inom IT. Institutionen finns vid campus Kista och har ca 190 anställda och ca 5 000 studenter. Ämnet data- och systemvetenskap rör sig mellan teknik och humaniora, samhällsvetenskap samt beteendevetenskap. Användningen och utformningen av IT kontextualiseras i förhållande till människor, organisationer och samhälle. DSV erbjuder en stimulerande forskningsgemenskap i en internationell miljö.

Projektbeskrivning
Som doktorand kommer du att arbeta tillsammans med forskarna på enheten för informationssystem på DSV. En del av enhetens forskning berör området verksamhetsmodellering, särskilt användning och anpassning av modeller såsom värdemodeller, affärsmodeller, processmodeller och målmodeller. Ditt arbete som doktorand kommer att innefatta design och utveckling av modelleringsmetoder och verktyg som gör det möjligt för organisationer att analysera och förbättra intraorganisatoriska samarbeten. Områden att studera är till exempel de system och information som används i praktiken för att stödja samarbeten. Inriktningen på din forskning kommer att utvärderas kontinuerligt och kan komma att ändras beroende på vilka problem som forskningsgruppen, handledarna och du som doktorand, tillsammans finner relevanta och lämpliga att undersöka.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet krävs enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet Data- och systemvetenskap att den sökande med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå om minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet Data- och systemvetenskap eller motsvarande, inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande har kunskaper i engelska motsvarande Common European Framework of Reference for Languages Level B2.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:

 • Självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten.
 • Förmåga till problemformulering och stringens i tidigare arbeten och i forskningsplan.
 • Tidigare visad förmåga att hålla angivna tidsramar.
 • Metodmässig och vetenskaplig mognad.
 • Kommunikations- och samarbetsförmåga.
 • För utbildningen relevanta ämnesspecifika kunskaper.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av docent Martin Henkel, martinh@dsv.su.se eller av studierektor för utbildning på forskarnivå Åsa Smedberg, studierektorF@dsv.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska.  

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:

  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2022-10-15

Länk till den här sidan
 

 

Doktorand i data- och systemvetenskap, med inriktning mot datautvinning och behandling av naturligt språk (NLP). Ref.nr SU FV-3372-22

vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-10-15.

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. DSV är också Sveriges äldsta och största institution inom IT. Institutionen finns vid campus Kista och har ca 190 anställda och ca 5 000 studenter. Ämnet data- och systemvetenskap rör sig mellan teknik och humaniora, samhällsvetenskap samt beteendevetenskap. Användningen och utformningen av IT kontextualiseras i förhållande till människor, organisationer och samhälle. DSV erbjuder en stimulerande forskningsgemenskap i en internationell miljö.

Projektbeskrivning
Som doktorand inom datautvinning och naturligt språk-behandling (NLP) vid DSV kommer du att jobba nära seniora forskare i forskningsgruppen för data science, bl.a. Dr. John Pavlopolous samt Docent Tony Lindgren såväl som andra forskare och externa partners kring aktuella problem och frågeställningar. Huvudfokus kommer att ligga på att utveckla verktyg och algoitmer för att skatta livsmedels hälsorisker från en flora av hetrogena och flerspråkiga datakällor. Dessa algoritmer och metoder kommer spänna från maskininlärning/datautvinning till naturligt språk-behandling. Målet är att utvekla en effektiv process för deign, träning och testning av modeller för att skatta livsmedels hälsorisker. Målet för din forskning kommer att utvärderas kontinuerligt och kan komma att ändras beroende på vilka problem som forskningsgruppen, handledarna och du som doktorand tillsammans finner relevanta och lämpliga att undersöka.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet Data- och systemvetenskap krävs att med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå om minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet Data- och systemvetenskap eller motsvarande inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande har kunskaper i engelska motsvarande Common European Framework of Reference for Languages Level B2.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:

 • Självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten.
 • Förmåga till problemformulering och stringens i tidigare arbeten och i forskningsplan.
 • Tidigare visad förmåga att hålla angivna tidsramar.
 • Metodmässig och vetenskaplig mognad.
 • Kommunikations- och samarbetsförmåga.
 • För utbildningen relevanta ämnesspecifika kunskaper.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av docent Tony Lindgren, tony@dsv.su.se eller av studierektor för utbildning på forskarnivå Åsa Smedberg, studierektorF@dsv.su.se

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:

  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2022-10-15

Länk till den här sidan
 

 

Doktorand i data- och systemvetenskap, med fokus på IT-management och styrning. Ref.nr SU FV-3297-22

vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-10-15.

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. DSV är också Sveriges äldsta och största institution inom IT. Institutionen finns vid campus Kista och har ca 190 anställda och ca 5 000 studenter. Ämnet data- och systemvetenskap rör sig mellan teknik och humaniora, samhällsvetenskap samt beteendevetenskap. Användningen och utformningen av IT kontextualiseras i förhållande till människor, organisationer och samhälle. DSV erbjuder en stimulerande forskningsgemenskap i en internationell miljö. 

Projektbeskrivning 
Projektets syfte är att studera digital transformation i offentliga organisationer med fokus på hur organisationskultur i offentliga organisationer påverkar digital transformation. Denna forskning kommer att analysera de organisatoriska kulturtyperna i offentliga organisationer som är avgörande för framgång med digital transformation i dessa organisationer. Forskningen kommer vidare att identifiera de kulturella värdena som en grund för att utforma ett ramverk som stödjer en framgångsrik digital transformation i offentliga organisationer. Studier av organisationskulturens inflytande på digital transformation i offentliga organisationer kommer att bidra till forskningen inom området IT-management och styrning samt stödja chefer från offentliga organisationer som strävar efter att lyckas med sin digitala transformationsresa. Resultaten av projektet avser att bidra med ny kunskap till både forskning och praktik inom ämnesområdet. Forskningen sker i samarbete med Forskarskolan Management och IT.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet krävs enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet Data- och systemvetenskap att den sökande med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå om minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet Data- och systemvetenskap eller motsvarande, inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande har kunskaper i engelska motsvarande Common European Framework of Reference for Languages Level B2.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:

 • Självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten.
 • Förmåga till problemformulering och stringens i tidigare arbeten och i forskningsplan.
 • Tidigare visad förmåga att hålla angivna tidsramar.
 • Metodmässig och vetenskaplig mognad.
 • Kommunikations- och samarbetsförmåga.
 • För utbildningen relevanta ämnesspecifika kunskaper.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av professor Lazar Rusu, lrusu@dsv.su.se eller av studierektor för utbildning på forskarnivå Åsa Smedberg, studierektorF@dsv.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:

  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

 

Sista ansökningsdag: 2022-10-15

Länk till den här sidan
 

 

Doktorand i data- och systemvetenskap, med fokus på AI och maskininlärning. Ref.nr SU FV-3296-22

vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-10-15.

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av de äldsta datavetenskapliga institutionerna i landet samt en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med ca 5,000 studenter och ca 190 anställda, och med placering vid campus Kista, Stockholm. Ämnet data- och systemvetenskap rör sig mellan teknik och humaniora, samhällsvetenskap samt beteendevetenskap. Användningen och utformningen av IT kontextualiseras i förhållande till människor, organisationer och samhälle. DSV erbjuder en stimulerande forskningsgemenskap i en internationell miljö.

Projektbeskrivning 
Distribuerad AI och maskininlärning i komplexa nätverk: Den otroliga framgången av AI och maskininlärning nyligen bygger till stor del på träningsmodeller baserade på enorma datamängder. Denna utbildning leds traditionellt av en central nod med tillgång till hela datamängden. Men data samlas in och bearbetas i allt högre grad i komplexa nätverk, t.ex. smarta nät, datorkluster eller IoT-nätverk.

Målet med detta projekt är att utveckla nya algoritmer och analytiska ramverk för distribuerad AI och maskininlärning i sådana nätverksmiljöer. Projektet bygger på avancerade nyckelområden för AI och maskininlärning, inklusive förstärkningsinlärning, distribuerad optimering, djupinlärning och federerad inlärning. Beroende på kandidatens kvalifikationer och vetenskapliga intressen kan projektet riktas mot algoritmutveckling, applikationer och implementeringar, eller underliggande matematiska grunder, t.ex. optimering och statistik. Sökande bör ha en stark bakgrund inom minst en av följande (eller liknande): optimering, maskininlärning och AI, kontrollteori, statistik och sannolikhetsteori, distribuerade algoritmer, signalbehandling, numeriska algoritmer eller operationsanalys.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom Data- och systemvetenskap krävs att med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå om minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet Data- och systemvetenskap eller motsvarande, inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande har kunskaper i engelska motsvarande Common European Framework of Reference for Languages Level B2.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:

 • Självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten.
 • Förmåga till problemformulering och stringens i tidigare arbeten och i forskningsplan.
 • Tidigare visad förmåga att hålla angivna tidsramar.
 • Metodmässig och vetenskaplig mognad.
 • Kommunikations- och samarbetsförmåga.
 • För utbildningen relevanta ämnesspecifika kunskaper.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av docent Sindri Magnússon, sindri.magnusson@dsv.su.se, eller studierektor för utbildning på forskarnivå Åsa Smedberg, studierektorF@dsv.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:

  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2022-10-15

Länk till den här sidan

Läs om att jobba vid Stockholms universitet och sök lediga tjänster 

På denna sida