Kontakt

Här hittar du adress- och kontaktinformation till övergripande funktioner vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

 

Adress

Besöksadress

Borgarfjordsgatan 12 (Nodhuset), Campus Kista.

I länken finns mer information om hur du hittar till DSV

Telefon och telefax

Växeltelefon: 08-16 20 00

Telefax: 08-703 90 25

Telefon till Säkerhetsenheten eller väktare: 08-16 42 00

Postadress

Stockholm universitet

Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV

Postbox 7003

164 07 Kista

Godsleveransadress

Lastkajen, Borgarfjordsgatan 8, Kista

Att: Sören Gustafsson, telefon: 08-16 16 22, 08-674 74 98.

Mottagningstider: måndag till fredag, kl. 09:00-15:00.

Fakturaadress

Stockholms universitet. Ref: 323/DSV

C8201

190 87 Rosersberg

Organisationsnummer

Org.nr: 202100-3062

VAT: SE202100306201

Registrator

E-post till kontakt för diarieförda handlingar

 

Prefekt

Prefekten vid Institutionen för data- och systemvetenskap är högsta ansvarig för institutionen. Prefekt och ställföreträdande prefekt utgör tillsammans institutionsledningen. Här finns kontaktuppgifter till prefekt och ställföreträdande prefekt.

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
 

Administrativ chef

Frågor som rör administration vid institutionen.
När det gäller studentärenden, vänligen kontakta studieadministrationen

Administrativ chef
 

Presskontakt

Pressansvarig
 

Kommunikation

Här finns kontaktuppgifter till kommunikationsansvariga.

Kommunikationsansvarig för forskning
Kommunikationsansvarig för utbildning
Kommunikationsansvarig för allmänna frågor om DSV
 

Enheten för act i kommunikation med teknik

Här hittar du kontaktuppgifter till föreståndaren för Enheten för act i kommunikation med teknik.

Föreståndare Enheten för act i kommunikation med teknik
 

Enheten för informationssystem

Här hittar du kontaktuppgifter till föreståndaren för Enheten för informationssystem.

Föreståndare Enheten för informationssystem
 

Enheten för interaktionsdesign och lärande

Här hittar du kontaktuppgifter till föreståndaren för Enheten för interaktionsdesign och lärande.

Föreståndare Enheten för interaktionsdesign och lärande.
 

Enheten för systemanalys och säkerhet

Här hittar du kontaktuppgifter till föreståndaren för Enheten för systemanalys och säkerhet.

Föreståndare Enheten för systemanalys och säkerhet.
 

Centrum

Länken leder till Spiders hemsida

Föreståndare SPIDER
 

Studierektor

Våra studierektorer samordnar studierelaterade frågor och ansvarar för utbildning. Det inkluderar antagning av studenter, planering av de kurser som ska ges, hur våra program ska utformas, vad som står i läroplanerna och innehåll i studiehandledningen.

Här finner du kontaktinformation till våra studierektorer för utbildning på grund och avancerad nivå och för forskarutbildning.

Studierektor grund och avancerad nivå
Studierektor forskarutbildning
 

Studierelaterade frågor

Har du frågor rörande till exempel registrering till kurser och program, passerkort eller önskar studievägledning? För studierelaterade frågor finns egna sidor där du hittar kontaktuppgifter till olika funktioner som kan hjälpa dig vidare. Du hittar också all information du behöver när du är student vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

För studierelaterade frågor på grund och avancerad nivå och forskarnivå

 

Kontaktuppgifter till personal

På denna sida