Kontakt

Här hittar du adress- och kontaktinformation till övergripande funktioner vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

 

Adress

Besöksadress

Borgarfjordsgatan 12 (Nodhuset), Campus Kista.

I länken finns mer information om hur du hittar till DSV

Telefon och telefax

Växeltelefon: 08-16 20 00

Telefax: 08-703 90 25

Telefon till Säkerhetsenheten eller väktare: 08-16 42 00

Postadress

Stockholm universitet

Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV

Postbox 7003

164 07 Kista

Godsleveransadress

Lastkajen, Borgarfjordsgatan 8, Kista

Att: Sören Gustafsson, telefon: 08-16 16 22, 08-674 74 98.

Mottagningstider: måndag till fredag, kl. 09:00-15:00.

Fakturaadress

Stockholms universitet. Ref: 323/DSV

C8201

190 87 Rosersberg

Organisationsnummer

Org.nr: 202100-3062

VAT: SE202100306201

Registrator

E-post till kontakt för diarieförda handlingar

 

Prefekt

Prefekten vid Institutionen för data- och systemvetenskap är högsta ansvarig för institutionen. Prefekt och ställföreträdande prefekt utgör tillsammans institutionsledningen. Här finns kontaktuppgifter till prefekt och ställföreträdande prefekt.

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
 

Administrativ chef

Frågor som rör administration vid institutionen. När det gäller studentärenden, vänligen kontakta studentavdelningen.     

Administrativ chef
 

Presskontakt

Pressansvarig
 

Kommunikation

Här finns kontaktuppgifter till kommunikationsansvariga.

Kommunikationsansvarig för forskning
Kommunikationsansvarig för utbildning
Kommunikationsansvarig för allmänna frågor om DSV
 

Enheten för act i kommunikation med teknik

Enheten bedriver forskning inom människa-datorinteraktion, samarbete via olika IT-system, mobila datorsystem, datorspel, programmerings­språk och teknik för konstnärliga upplevelser. Inom enheten skapas även konst- och teaterföreställningar som studeras på plats utifrån publik- och deltagarperspektiv. Utbildning bedrivs inom speldesign, spelupplevelser, digitala medier, programmering och datalogi.

Här hittar du kontaktuppgifter till föreståndare och grundutbildningsansvarig vid Enheten för act i kommunikation med teknik.

Föreståndare Enheten för act i kommunikation med teknik
Grundutbildningsansvarig Enheten för act i kommunikation med teknik
 

Enheten för informationssystem

Enheten bedriver forskning och undervisning inom analys, utveckling och ledning av informationssystem och ämnesområden som databasmetodik och datahantering, verksamhetsmodellering och arkitektur, processhantering, kravhantering, affärssystem, IKT-ledning och styrning, systemutvecklingsmetodik, systemintegration, informationssökning, språkteknologi och hälsoinformatik.

Här hittar du kontaktuppgifter till föreståndare och grundutbildningsansvarig hos Enheten för informationssystem.

Föreståndare Enheten för informationssystem
Grundutbildningsansvarig Enheten för informationssystem
 

Enheten för interaktionsdesign och lärande

Enheten utforskar människans samspel med informations- och kommunikationsteknologi ur flera perspektiv och i tematiska forskningsgrupper som lärande, för utveckling, spel och simulering för lärande, kritisk datakunskap, design och kollaborativa teknologier. Utbildning bedrivs inom interaktionsdesign, projektledning och informations- och kommunikationsteknologi för utveckling.

Här finns kontaktuppgifter till föreståndare och grundutbildningsansvarig hos Enheten för interaktionsdesign och lärande.

Föreståndare Enheten för interaktionsdesign och lärande.
Grundutbildningsansvarig Enheten för interaktionsdesign och lärande
 

Enheten för systemanalys och säkerhet

Enheten arbetar med informationsteknologiska och datavetenskapliga metoder för analys av komplexa system. Syfte är att skapa bättre beslutsunderlag, identifiera och kvantifiera risker, skapa nya tjänster, och att öka säkerheten i det digitala samhället. Forskningen inkluderar data science, immersiva nätverk, cybersäkerhet samt beräkningsbar risk- och beslutsanalys.

Här hittar du kontaktinformation till föreståndare och grundutbildningsansvarig vid Enheten för systemanalys och säkerhet.

Föreståndare Enheten för systemanalys och säkerhet.
Grundutbildningsansvarig Enheten för systemanalys och säkerhet.
 

Centrum

Spider, The Swedish Program Program for Information and Communication Technology in Developing Regions, är ett centrum kopplat till Institutionen för data- och systemvetenskaps verksamhet. Centrumet fungerar som plattform för samverkan och möjliggör för våra forskare att samarbeta med akademi, näringsliv och offentlig sektor i Sverige och världen.

Länken leder till Spiders hemsida

Föreståndare SPIDER
 

Studierektor

Våra studierektorer samordnar studierelaterade frågor och ansvarar för utbildning. Det inkluderar antagning av studenter, planering av de kurser som ska ges, hur våra program ska utformas, vad som står i läroplanerna och innehåll i studiehandledningen.

Här finner du kontaktinformation till våra studierektorer för utbildning på grund och avancerad nivå och för forskarutbildning.

Studierektor grund och avancerad nivå
Studierektor forskarutbildning
 

Studierelaterade frågor

Har du frågor rörande till exempel registrering till kurser och program, passerkort eller önskar studievägledning? För studierelaterade frågor finns egna sidor där du hittar kontaktuppgifter till olika funktioner som kan hjälpa dig vidare. Du hittar också all information du behöver när du är student vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

För studierelaterade frågor på grund och avancerad nivå och forskarnivå

 

Kontaktuppgifter till personal

På denna sida