Om oss

DSV är Sveriges första IT-institution, geografiskt lokaliserad mitt i ett av världens ledande IT-kluster. Vår forskning och utbildning inriktas på att utveckla och anpassa användningen av IT till de krav som människor, organisationer och samhälle ställer.

Studenter framför Nodhuset, Campus Kista. Foto: Jens Olof Lasthein.

 

INSTITUTIONEN I SIFFROR

Omsättning: 280 miljoner kronor

200 anställda 
15 professorer
90 doktorander (i siffran ingår både anställda och externt finansierade)

4 500 studenter, varav 46% kvinnor
16 program på grund- och avancerad nivå

 

I början på 1960-talet motiverar datoranvändningens expansiva utveckling kvalificerad akademisk utbildning. År 1964 föreslår en statlig utredning att disciplinen ”Administrativ databehandling” ska inrättas i Stockholm, Göteborg och Lund. Här börjar historien om DSV.

En ny världsdisciplin skapas

Börje Langefors lade grunden till DSV år 1965. Som Sveriges förste IT-professor bidrar han till att utveckla det nya akademiska ämnet Informationsbehandling, särskilt den administrativa databehandlingens metodik (ADB). Disciplinen är först i världen inom fältet, och som en av Nordens IT-pionjärer bidrar Langefors till att placera Sverige på den internationella IT-kartan.

Institutionen bildas

År 1966 bildar Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) en gemensam institution som får namnet ADB-institutionen efter den nya disciplinen. Den första undervisningen skedde redan året innan för ingenjörsstudenter och studenter vid Stockholms universitet. Institutionen byter 1987 namn till Data- och systemvetenskap och förkortningen DSV.

Vårt ämne

Den akademiska verksamheten inriktas redan från början mot informationsteknik (IT) och blandar systemvetenskap i ett samhällsvetenskapligt perspektiv med tillämpad datavetenskap och kommunikationsteknik. Integrationen av ett tekniskt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv på ämnet ger oss särskilda möjligheter.

Sveriges äldsta IT-institution

Inriktningen på vårt ämne särskiljer oss från många andra liknande institutioner i Sverige, vilka istället utvecklas mot det snävare området Informatik (med ordets svenska innebörd), och gör oss till Sveriges äldsta IT-institution och en av de första i världen.

Börje Langefors myntade begreppet dator

 

På denna sida