Organisation

Institutionen för data- och systemvetenskap tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Arbetet leds av en prefekt, som har stöd av en ställföreträdande prefekt, en administrativ chef samt institutionsstyrelsen. Styrelsen är en länk mellan institutionen och den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Jelena Zdravkovic och Panagiotis Papapetrou. Foto Angela Westin/Stockholms universitet.
Prefekt Jelena Zdravkovic och ställföreträdande prefekt Panagiotis Papapetrou. Foto: Angela Westin/Stockholms universitet.

 

 

I styrelsen är institutionsledningen permanenta ledamöter. Övriga styrelseledamöter och ersättare nedan bestäms genom val och väljs för tre år i taget. Nuvarande styrelses mandatperiod är 2024-01-01–2026-12-31.

Institutionsledning

Prefekt: Jelena Zdravkovic

Ställföreträdande prefekt: Panagiotis Papapetrou

Lärare och forskare

Amin Jalali, docent

Mats Wiklund, docent

Ola Knutsson, docent

Stefan Axelsson, professor

Stefan Möller, adjunkt

Chiara Rossito, docent (suppleant)

Henrik Bergström, adjunkt (suppleant)

Teknisk och administrativ personal

Tuija Lehtonen, administrativ chef

Marihan Ameen, supportansvarig (suppleant)

Representanter för forskarstuderande

Chen Hsi Tsai

Thomas Vakili (suppleant)

Studeranderepresentanter

Pontus Kraft

Sara Nordström, ordförande DISK

Nick Khodarahmi (suppleant)

Sekreteterare

Michael Norén (tillförordnad)

 

Enheten för act i kommunikation med teknik bedriver forskning inom människa-datorinteraktion, samarbete via olika IT-system, mobila datorsystem, datorspel, programmerings­språk och teknik för konstnärliga upplevelser. Inom enheten skapas även konst- och teaterföreställningar som studeras på plats utifrån publik- och deltagarperspektiv. Utbildning bedrivs inom speldesign, spelupplevelser, digitala medier, programmering och datalogi.

Här hittar du kontaktuppgifter till enhetsföreståndare Peter Idestam-Almquist.

 

Enheten för informationssystem bedriver forskning och undervisning inom analys, utveckling och ledning av informationssystem och ämnesområden som databasmetodik och datahantering, verksamhetsmodellering och arkitektur, processhantering, kravhantering, affärssystem, IKT-ledning och styrning, systemutvecklingsmetodik, systemintegration, informationssökning, språkteknologi och hälsoinformatik.

Här hittar du kontaktuppgifter till enhetsföreståndare Janis Stirna.

 

Enheten för interaktionsdesign och lärande utforskar människans samspel med informations- och kommunikationsteknologi ur flera perspektiv och i tematiska forskningsgrupper som lärande, för utveckling, spel och simulering för lärande, kritisk datakunskap, design och kollaborativa teknologier. Utbildning bedrivs inom interaktionsdesign, projektledning och informations- och kommunikationsteknologi för utveckling.

Här hittar du kontaktuppgifter till enhetsföreståndare Harko Verhagen.

 

Enheten för systemanalys och säkerhet arbetar med informationsteknologiska och datavetenskapliga metoder för analys av komplexa system. Syfte är att skapa bättre beslutsunderlag, identifiera och kvantifiera risker, skapa nya tjänster, och att öka säkerheten i det digitala samhället. Forskningen inkluderar data science, immersiva nätverk, cybersäkerhet samt beräkningsbar risk- och beslutsanalys.

Här hittar du kontaktuppgifter till enhetsföreståndare Tony Lindgren.

 

Som resurs- och kompetenscentra stödjer Spider – The Swedish Program for Information and Communication Technology in Developing Regions – användning av informations- och kommunikationsteknologi i biståndsinriktade projekt med fokus på hälsa, utbildning och transparens. Verksamheten fungerar som en plattform för samverkan, och möjliggör för våra forskare att samarbeta med akademi, näringsliv och offentlig sektor i Sverige och världen.

Länken leder till Spiders hemsida

På denna sida