Samarbeten

Vi bidrar till samhällsutvecklingen genom forskares medverkan i media och utredningar samt genom att samarbeta med andra lärosäten, näringsliv och offentlig sektor. Samverkan ger även viktig näring till nya idéer inom forskning och utbildning.

Shared Space i Nodhuset, Campus Kista.

 

 

Att samarbeta med företag kan vara starten till ny verksamhet, ny inriktning eller början till något större. Olika företag finansierar även våra industridoktorander. Ledande företag vi bland annat samarbetar med är Accenture, Ericsson, Getinge, Huawei, IBM, Microsoft, Scania och Spotify. Våra pågående forskningsprojekt finns inom områden som data science, artificiell intelligens, affärssystem och cybersäkerhet. Exempel på projekt i länkarna nedan.

Forskargruppen STIR - AI i rörelse

RAPIDS - intelligent beslutsstöd för säkrare fordonsdrift

 

Genom att samarbeta med forskningsinstitut som Rise Research Intitutes of Sweden och Karolinska institutet bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Länkarna nedan leder till exempel på projekt.

DataLEASH - lärande och delning med säker persondatahantering

EXTREMUM - utvinna kunskap ur medicinska data med maskininlärning och AI

 

Våra samarbeten med organisationer och nätverk syftar till att skapa och tillvarata gemensamma intressen. Till exempel samverkar vi med Folkhälsomyndigheten kring artificiell intelligens och simulering av pandemier. Andra samverkansaktörer är Arbetsförmedlingen och Svenska informationssystemakademin.

 

Samarbeten med offentlig verksamhet ska leda till digitala lösningar som förbättrar och underlättar vardagen för dem som bor och verkar i Stockholmsregionen. Vi samarbetar bland annat med Region Stockholm och Stockholms stad.

 

Samarbete med akademi och Stockholms universitets andra institutioner ger en växelverkan som kan öppna för nya intressanta forskningsfrågor och utbildning. Vi har akademiska samarbeten med Digital Futures, Karolinska institutet och Kungliga Tekniska högskolan. Bland våra internationella samarbeten finns finska Aalto-universitetet, Magdeburgs universitet i Tyskland, amerikanska Boston University och Brunel University i Storbritannien. Exempel på projekt i länken nedan.

Etiska och juridiska utmaningar med AI-drivna praktiker

 

Samverka med oss

Har du idéer om nya forskningsprojekt där DSVs forskare kan bidra? Kontakta professor Panagiotis Papapetrou, ställföreträdande prefekt och forskningsansvarig.

Medier och andra organisationer som söker forskare att intervjua, eller paneldeltagare till en debatt, kan kontakta Åse Karlén som är ansvarig för DSVs forskningskommunikation.

Vill du bjuda in DSVs studenter till evenemang, erbjuda praktikplatser eller möjlighet att skriva examensarbete? Kontakta Carina Bergholm som är ansvarig för DSVs kommunikation inom utbildningsområdet.

På denna sida