Samarbeten

När akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället samverkar kan nya idéer och förbättrade processer bli resultatet. DSV har en lång tradition av att samarbeta med forskarkollegor på andra lärosäten och olika aktörer i samhället.

Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

DSVs forskning adresserar samhällsutmaningar i Sverige och globalt, och bidrar till att utveckla framtidens IT-samhälle. Forskningsämnet data- och systemvetenskap handlar om hur människor, organisationer och samhällen interagerar med befintlig och framväxande informations- och kommunikationsteknik.

DSV bidrar till samhällsutvecklingen genom våra forskares medverkan i media och utredningar samt genom att samarbeta med andra lärosäten, näringsliv och offentlig sektor. Samverkan ger även viktig näring till nya idéer inom forskning och utbildning på institutionen.

I dag samarbetar vi med ledande företag som Accenture, Ericsson, Getinge, IBM, Microsoft, Scania och Spotify. Vi har flera industridoktorander som delar sin tid mellan en vanlig anställning och doktorandstudier hos oss, ett viktigt sätt att överföra kunskap till båda miljöerna. Våra pågående forskningsprojekt finns inom områden som data science, artificiell intelligens, affärssystem och cybersäkerhet.

DSV samverkar också med Region Stockholm, Stockholms stad, Arbetsförmedlingen, Svenska informationssystemakademin och flera andra nätverk och offentliga organisationer. Till exempel forskar vi tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Vi samarbetar med flera andra institutioner på Stockholms universitet, men också med forskningsinstitut och lärosäten nationellt och internationellt. RISE, Digital Futures, Karolinska institutet, KTH, Aalto-universitetet i Finland, University of Magdeburg i Tyskland, Boston University och University of Pittsburgh i USA, och Brunel University i Storbritannien är några exempel.

Läs om DSVs pågående forskningsprojekt
Läs om DSVs forskningsämnen
Se exempel på DSV-forskares medverkan i medier

Samverka med oss

Har du idéer om nya forskningsprojekt där DSVs forskare kan bidra? Kontakta professor Panagiotis Papapetrou, ställföreträdande prefekt och forskningsansvarig.

Medier och andra organisationer som söker forskare att intervjua, eller paneldeltagare till en debatt, kan kontakta Åse Karlén som är ansvarig för DSVs forskningskommunikation.

Vill du bjuda in DSVs studenter till evenemang, erbjuda praktikplatser eller möjlighet att skriva examensarbete? Kontakta Carina Bergholm som är ansvarig för DSVs kommunikation inom utbildningsområdet.

På denna sida