Miljöarbete vid DSV

Avfallshanteringen i Nodhuset är miljöcertifierad och huset är BREEAM-certifierat. Det ställer särskilda krav på vår hantering av avfall vilket vi tagit hänsyn till när vi utformat våra kärl. De material vi hanterar framgår nedan.

Avfallshantering i Nodhuset

Placeringarna av kärl i utbildningsytorna plan 2: 

  • Papper för återvinning: kärl i närservicerummen (där skrivarna står)
  • Brännbart, kuvert, Post-it, pappersmuggar, tuggummi, snus, servetter mm.: i pentryt, på sex platser i korridorer och i närservicerummen.
  • Förpackningar, kartong, wellpapp: i pentryt och i närservicerummen
  • Matavfall från pentryn, växter, kladdiga servetter, bananskal och avfall som ska komposteras: i pentryt
  • Plast, hård och mjuk: i pentryt och på sex platser i korridorer
  • Glas (porslin): i pentryt
  • Pantburkar/flaskor: i pentryt och på sex platser i korridorer
  • Batterier: i pentryt
  • Metall: i pentryt

Var och en har ansvar för att ta med avfall från utbildningslokalerna och lägga i rätt kärl.

Miljöhandlingsplan

Målen för DSV:s miljöarbete formuleras årligen i en miljöhandlingsplan.

Miljöhandlingsplan 2023 (251 Kb)

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill lämna ett förslag om miljöarbetet på DSV? Du är välkommen att höra av dig!
E-post: miljo@dsv.su.se

Miljöwebben

Stockholms universitetet har tagit fram en miljöwebb som ska lära ut och informera om miljöarbetet.

På denna sida