Forskargrupper

Här är några exempel på forskargrupper som våra forskare medverkar i.

Humanistiska fakulteten har utsett två ledande forskningsområden vid IMS: Filmvetenskap, 2009-2020, samt Global Media Studies and The Politics of Mediated Communication, 2015-2020 (JMK).