Stora möjligheter till arbete för utbildade journalister

Rapporter och prognoser från Arbetsförmedlingen och Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att arbetsmarknaden ser mycket ljus ut för nyutexaminerade journalister de närmaste tre åren.

liten konkurrens om jobben för journalister under det närmaste året

Under lång tid har det spridits en bild av att journalistyrket skulle vara mindre bra att satsa på för studenter. Arbetsbrist och svårt att få jobb har varit några av argumenten. Men de senaste åren har bilden förändrats. Redan förra året rapporterades det i media om att bilden inte stämmer och vi som institution nåddes av samma budskap från branschen. Tvärtom råder det brist på journalister och särskilt utbildade journalister. Tidningen Journalisten var först ut att rapportera om detta och det plockades även upp av Sveriges Radio. Grunden till denna nya bild är siffror framtagna av Arbetsförmedlingen och Statistiska Centralbyrån som gör framtidsprognoser för utbildningar och arbete.

Arbetsförmedlingen skriver i sin prognos för olika yrken 2023 om journalisters möjligheter till att få arbete: Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben för journalister under det närmaste året. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete. Även på 3 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för journalister kommer vara stora. (Yrkesprognoser 2023)

Samtidigt kommer även Statistiska Centralbyrån (SCB) med siffror som visar samma trend. I rapporten Arbetskraftsbarometern 2022 - vilka utbildningar ger jobb? framgår att trenden med brist på journalister fortsätter och att möjligheterna till jobb ökar. En trend som pågått åtminstone sedan 2020. Det råder brist på både nyutexaminerade journalister och utbildade yrkeserfarna journalister enligt rapporten.

- Detta är mycket glädjande prognoser för de studenter som vänder sig till vår våra journalistutbildningar. Vi har länge sett att många studenter snabbt hittar vägar till jobb redan under studietiden hos oss. Utvecklingen understryker samtidigt hur viktiga Sveriges journalistutbildningar är för att säkra högkvalitativ journalistik även i framtiden, säger Andreas Widholm, studierektor i journalistik vid JMK.

Institutionen för mediestudier erbjuder ett treårigt journalistprogram. Där får studenterna en gedigen praktisk utbildning där de undervisas av yrkesverksamma journalister samtidigt som de får unika kunskaper om den senaste medieforskningen. Detta innebär att våra studenter har mycket goda möjligheter till arbete efter avslutad utbildning.

 

Illustration AF 2023.

 

Illustration/källa SCB

Vill du också gå en utbildning med ljus framtid för jobb?

Journalistprogrammet - kandidatprogram (HJOOK)