Samarbeten

Institutionen för mediestudier delar med sig av sin kunskap från forskningen både i den dagliga undervisningen och till det omgivande samhället utanför universitetets väggar. Våra forskare lämnar ofta bidrag i samhällsdebatten och anlitas av media för sin expertis inom sina respektive forskningsområden.

Institutionen har breda kontaktytor mot det omgivande samhället, inte minst kontinuerliga kontakter med mediebranschen och yrkeslivet. Vi samverkar med företag, organisationer och myndigheter vilket bidrar till att vår forskning och utbildning kan hålla en hög och aktuell nivå. Våra praktikplatser för journaliststudenter är ett exempel på det.

 

Samarbeta med oss

Här hittar du mer information om hur du kan samarbeta med oss på Institutionen för mediestudier. 

Alumnverksamheten är till för institutionens tidigare studenter. Vi är mycket intresserade av att fortsätta hålla kontakt med dig även efter dina studier. Som en del av webbprojektet Webb 2021 kommer en ny alumnsida att byggas upp på våra utbildningssidor. Men tills dess kan du besöka universitetets alumnsida så länge. 

Alumnverksamhet vid Stockholms universitet

 

Våra samarbeten

Här hittar du mer information om våra samarbeten. 

Institutionen anordnar bland annat allmänna föreläsningar och disputationer som är öppna för allmänheten. Forskare eller praktiker talar över ett aktuellt tema. Frågor och diskussion följer. Du hittar mer information om våra kommande evenemang: 

Svenska evenemang vid institutionen
Engelska evenemang vid institutionen
Svenska evenemang vid universitetet
Engelska evenemang vid universitetet

Institutionen har möjlighet att åt företag, myndigheter och organisationer skräddarsy längre eller kortare utbildningar inom institutionens kompetensområden.

Under åren har exempelvis JMK utbildat grafiker i journalistik, lärare i mediekunskap och höjt kompetensen hos invandrade journalister.

 

Guldbaggens syfte är att uppmärksamma och stärka den svenska filmen genom att premiera individuella insatser i filmer som premiärvisats under det senaste året. Guldbaggegalan direktsänds i en tv-gala på SVT för att skapa största möjliga allmänintresse och är också Filminstitutets enskilt största medieevenemang för svensk film under året.

(Svenska filminstitutet)

 

Bild av Guldbaggen. Foto: Johan Bergmark © pressbild Svenska filminstitutet
The Guldbaggen Nomination Committee consists of people with extensive experience from the world of film. Researchers and PhD students from the Sections for Cinema and Fashion Studies are often selected as members of the Nomination Committee. Photo: Johan Bergmark © press image The Swedish Film Institute

Den senaste Guldbaggegalan för 2020 års filmer hölls den 25 januari 2021 på Annexet i Stockholm.

2020 års Guldbaggevinnare

Nomineringskommittén avgör vilka filmer och personer som ska nomineras i Guldbaggens olika kategorier. Denna nominering sker genom juryförfarande av kommitténs ledamöter. Ledamöterna arbetar i den svenska filmbranschen och utses av sina respektive organisationer/institutioner.

Både Film- och Modevetenskapen vid Institutionen för mediestudier, IMS, bidrog med experter till nomineringskommittén för 2020 års Guldbaggar. 

Marie Tengroth Ulväng, biträdande universitetslektor i modevetenskap, sitter med i nomineringsgruppen för bästa kostym, bästa scenografi och bästa mask/smink.

Saki Kobayashi, doktorand i filmvetenskap, ingick i i nomineringsgruppen för bästa manus/bästa klipp (maj-december 2020). 

Från och med hösten 2021 kommer de två IMS-doktoranderna i filmvetenskap Leo Hansson Nilson och Esmé Fransen att ingå i Guldbaggens nomineringskommitté. 
 

Källor

guldbaggen.se
filminstitutet.se

 

Modevetenskapen samarbetar med Nordiska och Hallwylska museet. Detta sker i form av gästföreläsningar och workshops där studenterna kan delta. Vi är även i dialog med representanter från modeindustrin som gästar oss inom ramen för kurserna i syfte att lyfta fram det industriella perspektivet.

Nordiska museet
Hallwylska museet

 

Cordelia Edvardson-priset

Bild av Cordelia Edvardson Foto: Okänd
Cordelia Edvardson Foto: Okänd

Cordelia Edvardson-priset instiftades 2010 av Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet i syfte att premiera en journalist som ”har ett starkt engagemang, ett personligt tilltal och en blick för det stora i det lilla”. Prissumman på 10 000 kronor doneras av Svenska Dagbladet. Prisutdelningarna sker i samverkan mellan Stockholms universitet och Kungliga biblioteket.
 

Cordelia Edvardson-priset

 

Gästprofessurer vid JMK

Här hittar du mer information om våra gästprofessurer.

1987 donerade Bonnier Magazine Group medel för att skapa en gästprofessur inom journalistik och masskommunikation vid den dåvarande Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMK.

Albert Bonnier Jr:s gästprofessur vid JMK

Här kan du se en förteckning över tidigare innehavare av den ledande forskningsmiljöns gästprofessur. Forskningen vid JMK kännetecknas av enastående internationella publiceringar, externfinansierad forskning och deltagande i etablerade forskningsnätverk.

Ledande miljöns gästprofessur vid JMK

Den ledande miljön förkortas på engelska till LRE och står för Leading Research Environment in Global Media Studies and Politics of Mediated Communication.

 

Genom samverkan med andra lärosäten och samarbeten inom kultur, näringsliv och offentlig sektor bidrar  Stockholms universitet till samhällsutvecklingen. Samarbetena ger även viktig näring till nya idéer inom forskning och utbildning.

Universitetets olika samarbeten

 

Kontakt

På vår kontaktsida hittar du allmän kontaktinformation och kontaktuppgifter till bland annat institutionens ledning, presskontakter, studentexpeditioner och studierektorer. 

Kontakt

På denna sida