Covid-19 och undervisning Våren 2022

Med anledning av Covid-19 och i enlighet med Stockholms universitets riktlinjer och beslut kommer VÅREN 2022 delvis se annorlunda ut mot vanliga terminer.

Institutionen för mediestudier (IMS) bedriver i huvudsak - tills myndigheter och Stockholms universitet rekommenderar annat - undervisning på plats sk. campusundervisning.

Undantag från undervisning på plats våren 2022

Stora klasser/stora föreläsningar.

Dessa kommer när det är stora grupper ha digital undervisning, eller flyttas till stora lokaler, eller på annat sätt hanteras så att avstånd kan hållas.  Ändringar framgår antingen via kursernas schema, kurssidor på Athena eller annan information som meddelas av institutionen exempelvis via Välkomstmail.

Eventuell digital undervisning sker via mötesverktyget Zoom.

Kurserna som främst berörs av undantaget är de stora kurserna:

  • Medie- och kommunikationsvetenskap I
  • Medie- och kommunikationsvetenskap II
  • Filmvetenskap I
  • Modevetenskap II

 Rekommendationerna nedan gäller:

Undervisning i större grupper (till exempel storföreläsningar) genomförs i lokaler som medger att studenter kan hålla avstånd. Om det av lokalskäl inte är möjligt att undvika trängsel vid enskilda undervisnings- eller examinationstillfällen i större studentgrupper genomförs dessa tillfällen digitalt. 

OBS aktuell SU-information om läget hittar du nedan.

su.se Covid-19-information

 

Ändringar kan ske

Utifrån ansvariga myndigheters eller Stockholms universitets rekommendationer kan förutsättningarna komma att förändras och uppdateringar kommer att tillhandahållas på kurssidorna i Athena.

IMS följer Stockholms universitets beslut och rekommendationer om undervisning.

På denna sida