Cinema Subject
Journalism
MKV subject
Fashion Subject
JMKbibliotek
Utrecht
Distans Vt2021
Studenthälsan
Studie och språk
Kanalen
Filmhuset
JMK

Nyheter

Kalender

15 mars

15 april

Viktiga datum

Institutionen för mediestudier
Sök till oss hösten 2021
Institutionen för mediestudier
Sök till oss hösten 2021

Mode, film, journalistik och mediekommunikation. Vad är du intresserad av?

10 juni

17 juni

Viktiga datum

Institutionen för mediestudier
Uppsamlingstentor Modevetenskap HT19-HT20
Institutionen för mediestudier
Uppsamlingstentor Modevetenskap HT19-HT20

Uppsamlingstentor för Modevetenskap I HT-19 och HT-20 sker digitalt på Athena mellan 10 och 17 juni.