Cinema Subject
Journalism
MKV subject
Fashion Subject
JMKbibliotek
Utrecht
Distans Vt2021
Studenthälsan
Studie och språk
Kanalen
Filmhuset
JMK

Nyheter

Kalender

15 mars

15 april

Viktiga datum

Institutionen för mediestudier
Sök till oss hösten 2021
Institutionen för mediestudier
Sök till oss hösten 2021

Mode, film, journalistik och mediekommunikation. Vad är du intresserad av?

Varje måndag: Planera din studievecka på Öppen studio

Är du osäker på hur du ska planera dina studier? Vill du ha en tid och plats att regelbundet göra din veckoplanering? Till Öppen studio på Studie- och språkverkstaden är du välkommen varje vecka.

10 juni

17 juni

Viktiga datum

Institutionen för mediestudier
Uppsamlingstentor Modevetenskap HT19-HT20
Institutionen för mediestudier
Uppsamlingstentor Modevetenskap HT19-HT20

Uppsamlingstentor för Modevetenskap I HT-19 och HT-20 sker digitalt på Athena mellan 10 och 17 juni.