Tvärvetenskaplig utbildning om barns rättigheter ges hösten 2024

Magisterprogrammet i barnets rättigheter ges i samarbete mellan institutionerna för juridik, barn- och ungdomsvetenskap samt pedagogik och didaktik, för studenter med socionomexamen, juristexamen, förskolelärarexamen, lärarexamen, polisexamen, fritidsledarexamen och andra yrkesrelaterad examen för professioner som i sitt yrkesprofession berör barnets rättigheter.

Illustration av två vuxna och två barn
Mostphotos/Towfiqu Barbhuiya
 

Anmälan till hösten 2024 är öppen 15 mars - 15 april

För mer information och anmälan

2020 blev Konventionen om Barnets Rättigheter svensk lag men många yrkesverksamma inom juridik, skola, socialtjänst och andra statliga myndigheter saknar i sin tidigare utbildning kurser som hanterat barnets rättigheter utifrån interdisciplinär syn där juridiska, etiska och relationella utmaningar sätts i fokus när normer och rättigheter aktualiseras.

Undervisningen sker i lärarlag från olika discipliner och med inbjudna gästföreläsare från andra högskolor, universitet och även internationella forskare som publicerat om barnets rättigheter. Tanken är att öka kontaktytan mellan utbildning och forskning inom detta område där Stockholms Universitet har forskning vid flera institutioner inom detta profilområde med fokus på normer, rätt och etik i relation mellan vuxna, professionella och barn och ungdomar.

Studenter som går programmet erbjuds kurser vid de samverkande institutionerna och kan komplettera med valbara kurser som redan ges vid Stockholms Universitet. För att yrkesverksamma ska kunna avancera med specialkompetens om juridiska och etiska dilemman gällande barnets rättigheter ges programmet på halvfart under två år. Litteratur och publikationer inom programmet erbjuds på svenska och engelska så att examen kan innebära internationell karriär för tex jurister och statsvetare i internationella organisationer och organ kopplade till bland annat FN och NGOs.

Programmet kommer underlätta för jurister med examen vid Stockholms Universitet att söka sig till internationella karriärvägar där svensk juridik behöver kompletteras med de internationella och interdisciplinära perspektiv som ges genom programmet.
 
Under programmet ges kurser om barns rättsliga ställning och utsatthet i relation till olika myndigheter, barn och våld, maktordningar som påverkar barn på olika sätt, samt kurser om hur studier och interveneringar för barns rättigheter hanteras forskningsetiskt.

Läs mer om programmet och hur du söker:

Magister i Barnets rättigheter

Tidigare magisterstudenter om programmet:

Genom att tvärvetenskapligt studera barnets rättigheter fick jag damma av gamla pedagogiska kunskaper jag fått i tidigare utbildning, och genom denna utbildning fick jag nya perspektiv.

Jag vill arbeta för barnens rättigheter genom min polisiära yrkesroll, och som utredare kan jag göra skillnad genom att säkerställa dessa rättigheter och sprida kunskap till min och andra myndigheter.

Det gick alldeles utmärkt att arbeta och studera samtidigt, detta genom att lärarna är tillmötesgående och eleverna tar eget ansvar för sina studier. Att utbildningen är spännande och givande hjälper mycket när tiden känns knapp ibland.