Forskarutbildning

Är du nyfiken och sugen på att lära dig mer? Vill du göra en djupdykning i ett ämne? Är du intresserad av att jobba i den akademiska miljön? Då kan utbildning på forskarnivå vara något för dig!

Som forskarstudent (doktorand) tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt. Under studierna löser du problem självständigt och med hjälp av rätt metodval, samt får en forskningsetisk medvetenhet.

Utbildning på forskarnivå är fyra år, men den kan kombineras med undervisning eller andra arbetsuppgifter på institutionen, vilket förlänger studietiden. Under utbildningen går du kurser och skriver en avhandling. Utbildningen leder till en doktorsexamen.

Forskarutbildning vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska bedrivs inom fyra huvudområden: baltiska språk, finska, slaviska språk och tyska.

Studenter på Institutionen för socialt arbete, Sveaplan 2018. Foto: Niklas Björling.
Foto: Niklas Björling.

Humanistiska fakultetens information om utbildning på forskarnivå
Styrdokument för utbildning vid Stockholms universitet
Utbildning på forskarnivå på Stockholms universitets webbsida


 

Antagning och utlysning

För att bli antagen som doktorand krävs utöver behörighet också någon form av finansiering. Doktorandtiden finansieras vanligen genom institutionens egna doktorandanställningar, men ibland också via stipendier eller externa projekt. 

Det är institutionsstyrelsen som beslutar när doktorandtjänster kan utlysas. Eventuella lediga tjänster annonseras ut två gånger om året på Stockholms universitets centrala hemsida, under Doktorandplatser, med sista ansökningsdag 15 april respektive 15 oktober.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 20150702 (293 Kb)


 

Allmän och individuell studieplan

Studierna regleras av en allmän och en individuell studieplan. Allmänna studieplaner för institutionens fyra huvudområden finns här:

Efter antagning tilldelas doktoranden en huvudhandledare och en handledare och en individuell studieplan upprättas som beskriver hela utbildningen. Den individuella planen följs sedan upp minst en gång om året och studiernas progression dokumenteras i en uppföljningsblankett.

Äldre allmänna studieplaner för institutionens huvudområden hittar du här.

Kontakt

Studierektor, forskarutbildningen

Sök bland våra utbildningar