Stockholms universitet

Utbildning

Humaniora är ett brett kunskapsområde där människan och människans kultur studeras. Utvecklingen från förhistorisk tid fram till idag, texter och föremål som förmedlar tankar och idéer från andra tider och andra kulturer, moderna medier som medvetet eller omedvetet påverkar oss – allt detta och mycket mer är i fokus inom det humanistiska vetenskapsområdet.

 

Studera humaniora

Humaniora brukar sägas utgöras av tre huvudsakliga "ben" – kultur, estetik och språk. Inom ramen för detta är dina valmöjligheter nästintill oändliga. Vid Humanistiska fakulteten kan du studera program eller fristående kurser inom ett femtiotal ämnesområden. Du kan till exempel läsa arkeologi, etnologi, filosofi och historia eller estetiska vetenskaper som film, konst, litteratur, mode och teater. Är du intresserad av mediernas betydelse i samhället finns kurser och program i journalistik, medier och kommunikation.

I en alltmer globaliserad värld blir språkkunskaper värdefulla. Vid Stockholms universitet kan du studera en bredd av olika språk. Till studiet av språken hör också studiet av såväl de kulturer som de samhällen i vilka språken talas.

Humanistiska studier ger dig många kompetenser såsom analytisk förmåga, kritiskt tänkande och kulturell förståelse.

 

Våra utbildningar

Humanistisk utbildning ges på både grund- och avancerad nivå och kan läsas inom program och som fristående kurser. Det breda utbudet gör det möjligt att kombinera olika ämnen för att skräddarsy din examen. På så vis kan utbildningen anpassas både efter intressen och vad som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Det finns två vägar för att få en kandidatexamen. Antingen söker du till ett av våra kandidatprogram eller så väljer du att läsa fristående kurser. 

Historia och arkeologi

Vid Historiska institutionen kan du läsa historia och kulturvetenskap. Det finns även yrkesförberedande kurser i exempelvis förlagskunskap.
Läs mer om utbildningarna.

Vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur kan du läsa arkeologi, laborativ arkeologi, numismatik och antikens kultur och samhällsliv.
Läs mer om utbildningarna

Kultur och medier

Vid Institutionen för kultur och estetik kan du läsa konstvetenskap, idéhistoria, litteraturvetenskap, musikvetenskap, teatervetenskap, kulturarvsstudier och curating.
Läs mer om utbildningarna här.

Vid Institutionen för mediestudier kan du läsa filmvetenskap, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt modevetenskap.
Läs mer om utbildningarna här

Människan och världen

Vid Filosofiska institutionen kan du läsa praktisk eller teoretisk filosofi.
Läs mer om utbildningarna här.

Vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap kan du läsa etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. 
Läs mer om utbildningarna här

Språk

Humanistiska fakulteten har ett brett utbud för dig som är intresserad av att läsa språk. Du kan exempelvis utbilda dig inom slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.
Läs mer om utbildningarna här.  

Vid Institutionen för romanska och klassiska språk kan du läsa exempelvis franska, antik grekiska, italienska, latin, latinamerikastudier, portugisiska och spanska.
Läs mer om utbildningarna här

Vid Institutionen för lingvistik kan du läsa teckenspråk, lingvistik och delar av logopedutbildningen.
Läs mer om utbildningarna här.

Vid Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier kan du studera Asiens språk och kulturer och mellanösterns språk och kulturer.
Läs mer om utbildningarna här.

Vid Engelska institutionen kan du läsa engelsk språkvetenskap och engelskspråkig litteratur.
Läs mer om utbildningarna här

Vid Institutionen för svenska och flerspråkighet kan du läsa nordiska språk, svenska, svenska som andraspråk, svenska som främmande språk, tvåspråkighet samt tolkning och översättning.
Läs mer om utbildningarna här

Pedagogik och didaktik

Vid Institutionen för ämnesdidaktik kan du läsa till grundlärare och ämneslärare, liksom dramapedagog eller kulturskolepedagog. Du som redan undervisar kan fördjupa eller komplettera dina kunskaper.
Läs mer om utbildningarna här.

Kurser och program

Du kan även använda utbildningssöket där du kan hitta utbildningar via sökord och filtrera med olika kriterier.

Till utbildningssöket

 

Forskarutbildning

Är du intresserad av att läsa en forskarutbildning inom humaniora?

Läs mer om forskarutbildning vid Stockholms universitet

 

Humanistiska fakultetens forskarskola

Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet erbjuder fristående kurser på forskarnivå inom humaniora. Kurserna är i första hand avsedda för doktoranderna vid Humanistiska fakulteten, men de är också öppna för doktorander från andra fakulteter och lärosäten i Sverige och utlandet. Kurserna välkomnar alltså alla som är antagna till forskarutbildning, oavsett ämnes- eller universitetstillhörighet. Kurserna är avgiftsfria.

Till Humanistiska fakultetens forskarskola

 

 

Hållbar utveckling – mer än bara naturvetenskap

Är du intresserad av humaniora – men också av klimat, miljö och hållbarhet? Humaniora och humanvetenskap har en viktig roll att spela i arbetet med och studierna av hållbar utveckling. Humanistiska fakulteten erbjuder en rad olika utbildningar inom temat.

Här hittar du en sammanställning över den utbildning inom hållbar utveckling som ges vid institutionerna vid Humanistiska fakulteten. Kurserna har fokus på social, ekonomisk, politisk, och miljömässig hållbarhet.

Utbildning på grundnivå:

Global etik

Hållbar utveckling i en ojämlik region

Konst, miljö och hållbarhet i Östasien

Konstvetenskap I: Visuella studier

Matens filosofi

Miljökommunikation

Utbildning på avancerad nivå: 

Mode och hållbarhet

Historiska klimatförändringar och deras samhällspåverkan

Utveckling och hållbarhet i Latinamerika och Karibien

På denna sida