Stockholms universitet

Forskning

Vid Humanistiska fakulteten bedrivs forskning inom en mängd ämnen som filosofi, historia, konst- och litteraturvetenskap, journalistik, lingvistik, Asiens språk och kulturer samt svenska som andraspråk för döva.

Foto: Niklas Björling

Fakultetens tvärvetenskapliga ambitioner illustreras väl av Medeltidsseminariet, som samlar forskare från bland annat historia, konstvetenskap, klassiska och nordiska språk, arkeologi och kulturgeografi. Två andra tvärvetenskapliga avdelningar är Centrum för genusstudier och Centrum för modevetenskap. Ytterligare framträdande forskningsområden inom fakulteten är feministisk filmteori, modern socialpolitisk historia, svensk och internationell idéhistoria, den lyriska modernismen, postkolonial litteratur och den europeiska filosofins historia under 1900-talet.

 

Profilområden

Stockholms universitet har identifierat 16 profilområden som vart och ett omfattar flera stora och starka forskningsmiljöer med omfattande utbildning. 8 av dessa omfattar det humanvetenskapliga vetenskapsområdet:

  • Barns och ungas världar & villkor
  • Internationalisering & migration 
  • Kulturarv & historiska processer 
  • Makt, demokrati & välfärd
  • Normer, rätt & etik 
  • Samhälle, organisation & individ 
  • Språk & lärande 
  • Visuella gestaltningar & gränssnitt 

Läs mer om profilområden inom Humanvetenskapliga område

 

Nedslag i fakultetens forskning

Den humanistiska forskningen vid Stockholms universitet har en bredd och en spets. Humanistiska fakulteten har kvalificerad och högkvalitativ forskning inom olika etablerade discipliner och flervetenskapliga forskningsfält. Här nedan kan du se ett urval av forskningsområden vid fakulteten.

Andraspråk och tvåspråkighet

Arkeologi

Filmvetenskap

Filosofi

Globala medier och kommunikationens politik

Historia

Litteraturforskning

Romansk språkforskning

 

Forskningsinfrastruktur

Humanistiska fakulteten har en omfattande infrastruktur för forskning med avancerade och vitt skilda forskningsmiljöer.

Läs mer om forskningsfrastruktur vid Humanistiska fakulteten

 

Forskningskatalog

I forskningskatalogen hittar du all forskning vid Stockholms universitet. Katalogen består av delarna ”Forskningsämnen”, ”Forskargrupper” och ”Forskningsprojekt”. Delarna har kopplingar mellan varandra, med våra forskares profilsidor och institutioners webbplatser.

Forskningskatalogen

På denna sida